Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Keith Virgo
Bild: Keith Virgo

Större fokus på klimatbistånd!

Enligt Moderaternas manifest “Klimatpolitik för hoppfulla” lade Sverige år 2016 ungefär 15 procent av sitt bilaterala bistånd på miljö- och klimatinsatser medan det globala genomsnittet låg på 20 procent, är det verkligen rimligt för ett land i “framkant” klimatpolitiskt?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Om Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland inom klimatpolitiken måste vi seriöst ändra vår inställning till klimatbiståndet. Svensk biståndspolitik lägger idag ett större fokus på antal kronor än själva resultaten.

Klimatförändringarna är ett globalt problem och kräver därför globala lösningar och internationellt samarbete. Det är en ödesfråga vi måste lösa, utsläppen måste minska och vi måste göra en grön omställning. Vi vill därför att biståndspolitiken i en högre utsträckning ska jobba långsiktigt mot att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska beroendet av fossil energi. Utöver satsningar inom det multilaterala biståndet som riktar sig mot klimatsatsningar vill vi prioritera projekt i det bilaterala biståndet som syftar till att minska utsläppen. Moderaterna anser att budgetramen för 2021-2024 bör vara 160 miljarder kronor. Det är ett årligt genomsnitt på 40 miljarder kronor, vilken ligger i nivå med FN:s nuvarande rekommendationer.

Ett fenomen som jämförs med klimatbistånd är punktskatter, vars syfte har blivit att beskatta miljöovänliga artiklar i hopp om minskade utsläpp. Vi tycker att ett ökat klimatbistånd är ett mycket bättre alternativ då symbolpolitiska punktskatter blir ineffektiva när de används i länder som redan är föredömen för klimatanpassade samhällen.

Somliga hävdar att vi som förespråkar internationella satsningar egentligen bara vill skuldbelägga länder med sämre socioekonomiska förutsättningar och att vi bortser från Sveriges egna utsläpp. Detta är en fullständigt felaktig slutsats. Just det här argumentet är tyvärr inte ovanligt, att förvirra konkreta och hållbara reformer med känslor är återkommande retorik från vänsterns håll. Genom Världsbankens, FN-organisationernas och EU-ländernas utvecklingssamarbete skapar internationella satsningar förtroende länder emellan, vilket i ett senare skede leder till en diplomatisk samhörighet, inte skuldbeläggande eller utnyttjande.

Klimatet är en global fråga och måste därför lösas globalt. Oavsett hur många punktskatter vi i Sverige inför kommer utsläppsskillnaden vara närmare obefintlig i Sverige. Vi är i behov av en effektiv klimatpolitik som tar internationella satsningar på allvar och försäkrar en övergång av fossila bränslen.

Linn Sundgren,

ordförande Moderata Ungdomsförbundet Trollhättan

Fredrika Albertsson,

ordförande Moderat Skolungdom Halland