Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: BJÖRN LARSSON ASK / SvD / TT

Större psykiskt lidande vid sämre kontinuitet i vården

Det finns idag stora bekymmer med tillgängligheten inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen där patienter får vänta länge på vård.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

I kontakter med patienter, i statistik om vårdköer och i patientnämndens rapport över klagomål från unga som möter psykiatrin är bilden entydig.

Det är oroande att patienter uppger bemötande som ett skäl till klagomål. Vi vet att de som jobbar inom psykiatrin gör ett fantastiskt jobb men de behöver långsiktiga och goda förutsättningar. Flera av verksamheterna inom psykiatri vittnar om besparingar, vilket i sig bidrar till färre vårdplatser. Västra Götalandsregionen har under en längre tid haft svårt att rekrytera psykologer, specialistläkare och specialistsköterskor inom psykiatrin, även om det ser olika ut geografiskt. Här lyfter personalen lönenivåerna som ett hinder där regionen inte når upp till rikssnittets lönenivåer.

Patientnämndernas rapport togs fram för att synliggöra klagomål från unga vuxna med psykisk ohälsa. De viktigaste iakttagelser hos unga personer med psykisk ohälsa inom regionen har visat att den dåliga tillgängligheten bidrar till att patienter får ett större psykiskt lidande och upplever en sämre kontinuitet i sin vård och behandling.

När Socialdemokraterna pressar den moderatledda ledningen om de allt längre köerna, tillgängligheten och besparingarna så svarar de unisont att: ”Det är mycket på gång och det händer mycket inom psykiatrin.” Det är säkert sant att mycket är på gång men vi ser inga förbättringar vad gäller köerna och undrar hur ledningen tänker?

Vi Socialdemokrater har lagt flera förslag för att förbättra situationen. Vi har sett till att en handlingsplan för konkurrenskraftiga löner ska tas fram för att komma till rätta med rekryteringssvårigheter. Vi har drivit på att fortsatt stöd till vårdcentraler ska ges för att minska risken för läkemedelsberoende. Vi har även arbetat för digitala lösningar för att nå områden som har rekryteringssvårigheter, såsom fler mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa-, människor som riskerar att hamna mellan stolarna. Vi har kämpat för kostnadsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningar samt tidiga insatser på MVC och BVC för föräldrar och barn med psykisk ohälsa.

Dessa förslag är viktiga och gör skillnad för människor som behöver hjälp och stöd för att nå en god psykisk hälsa.

Annica Erlandsson (S)

andre vice ordförande, hälso och sjukvårdsnämnd norra och ledamot psykiatriberedningen VGR

Louis Åsenfors (S)

vice ordförande beredningen för mänskliga rättigheter