Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Privat
Bild: Privat

Stor förvåning vid exploateringen av Nysätra

Efter den senaste tidens rapportering om framtida slussdragning i Trollhättan har en fråga uppkommit. Vet ansvariga inom Trollhättans stad vad det södra alternativet som man förespråkar verkligen innebär?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Mycket tyder på att så inte är fallet. Bland annat den tidigare försäkran att endast fem – sex bostadshus i Skoftebyn skulle drabbas, vilket inte alls stämmer enligt Trafikverket.

Vidare har den uppstartade exploateringen av Nysätra väckt stor förvåning då den går helt på tvärs mot en framtida slussdragning. Sent omsider har man inom Riksbyggen fått klarhet i vad som kan hända med området i en nära framtid. Man drog omgående i nödbromsen och konstaterade lättat att själva bygget inte hunnit påbörjas.

Vad som däremot hunnits med är den totala skövlingen av skogen på platsen. En skövling som alltså är helt onödig om bostadsbygget inte blir av. De stora tallarna är definitivt borta och det är bara ett i raden av skogsområden som försvunnit i Skoftebyn den senaste tiden. Fågellivet har därmed fått en rejäl törn.

Hur kunde det vara möjligt att ge bygglov till Riksbyggens bostadsbygge när ett av Sveriges största infrastrukturprojekt kan komma att gå genom området? Frågan kvarstår - vet verkligen ansvariga inom Trollhättans stad hur alternativet man förespråkar ser ut?

Undrande Skoftebybo

Svar direkt:

Vi är medvetna om och har förståelse för att projektet med slussarna väcker många frågor och funderingar. Vi har, i väntan på ytterligare utredningar och information, hållit fast vid den södra dragningen som finns med i vår översiktsplan och som Trafikverkets tidigare åtgärdsvalsstudie har pekat ut. Sedan en tid tillbaka vet vi att Trafikverket har två andra dragningar som alternativ, samtidigt som vi har fått kompletterande och ny information om den södra dragningen. I dagsläget är Trafikverkets utredningar för de olika dragningsalternativen inte klara och vi väntar på mer information under senare delen av 2021. Då blir det tydligt hur de olika alternativen påverkar Trollhättan och trollhätteborna på olika sätt och ett samråd där alla har rätt att yttra sig genomförs innan Trafikverket går fram med det förslaget som de förespråkar.

När vi utvecklar Trollhättan och arbetar fram eller om detaljplaner är det just kommunens översiktsplan som styr hur detta kan och ska göras. När detaljplanen för Nysätra gjordes och antogs (2018) så saknades information som pekade på att marken skulle kunna komma att behöva tas i anspråk för ny slussled. Trafikverket, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen hördes specifikt i arbetet med detaljplanen för Nysätra, med anledning av närhet till en ny slussled, och det fanns då ingen invändning emot planavgränsningen. Att utbredningen av influensområdet för slussleden skulle bli så omfattande var alltså inte känt när detaljplanen togs fram, utan är ny information som kommit fram genom mer detaljerade utredningar från Trafikverket i och med att projektet kring slussleden startade upp. Självklart är det olyckligt att projektet nu har tvingats pausa och vi hoppas givetvis på att det framöver kan genomföras på ett eller annat sätt.

All information som i dagsläget finns i projektet finns på vår och Trafikverkets hemsida, trollhattan.se/nyslussled

Håkan Falck,

utvecklingschef Trollhättans stad

Johan Bengtsson,

samhällsbyggnadschef Trollhättans stad