Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Susanne Engdahl-Jensen

Svar som väcker frågor

Svaret den 5 september från omsorgsnämndens ordförande och omsorgsförvaltningens chef på min insändare ”Respektlöst mot Åsakaborna” är otydligt och väcker därför följdfrågor:

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

1) Har köerna till äldre­boenden minskat/försvunnit och vad är i så fall orsaken till det?

2) Har kommunen ambitionen att avveckla boendeformen serviceboende och i stället satsa på hemtjänst­insatser i privata bostäder exempelvis trygghetsboende?

3) Är gruppboende, som till exempel demensboende och LSS-boende, de enda typer av omsorgsboenden som kommunen vill ha kvar?

4) Vart ska de som inte längre får bo kvar på Landbogården, Humlevägen och Lantmannavägen ta vägen?

5) Vad är kommunens planering för dessa byggnader fortsättningsvis?

I ert svar på min insändare nämner ni problemet att mycket pengar går till oanvända lokaler inom äldreomsorgen. Kommunen har uppenbarligen själv skapat det problemet genom att införa inflyttningsstopp med anledning av tidigare tagna nedläggningsbeslut. Stavregården är ett sådant exempel där flera lägenheter sedan lång tid står tomma, några sedan snart tre år tillbaka.

Karin Rex Svensson

Svar direkt:

1) Utvecklingen i Sverige och Trollhättan går alltmer åt att utveckla en god och nära vård där stöd, service och vård i allt högre grad kan erbjudas och erhållas i den egna bostaden. Samverkan med Västra Götalandsregionen är en viktig del i detta arbete. Detta medför att färre personer ansöker om vård- och omsorgs­boende.

2) Kommunen anpassar sitt boendebestånd av vård- och omsorgsboende utifrån nya arbetssätt. Bedömningen är att behovet tillgodoses med 420 bostäder istället för 440 som i dag. Efter 2025 behöver antalet byggas ut och anpassas.

3) Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda omsorgsboenden i många olika former efter åldersgrupper och behov. Trollhättans stad kommer kontinuerligt att behöva anpassa vilka boenden vi erbjuder efter de behov som finns bland invånarna.

4) De personer som är berörda av förändringen kommer föreslås ett nytt boende inom vård och omsorg i Trollhättan efter individuella samtal tillsammans med närstående.

5) Berörda byggnader som omsorgsförvaltningen idag hyr återlämnas efter dialog till fastighetsägaren, i dessa fall kommunens bostadsbolag Eidar.

För vidare frågor är du gärna välkommen att kontakta oss direkt via kommunväxeln.

Jane Johansson

förvaltningschef

Lena Hult

omsorgsnämndens ordförande