Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Sverige är redan-CO2 neutralt med marginal

Lyssnade på Forum TV2 9 juni då riksdagen debatterade en ”samlad politik för klimatet” då i princip samtliga politiska partier ville minska Sveriges koldioxidutsläpp (CO2) och göra Sverige CO2 neutralt?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Fakta är att Sverige redan är CO2 neutralt med marginal och jag skulle vilja ha svar från samtliga partier i Sveriges riksdag hur partierna ser på Sveriges utsläpp i förhållande till hur mycket CO2 Sveriges skogar och grönmassa binder.

Är inte den svenska befolkningen lurade av svenska politiker? Är en CO2 skatt för Sveriges medborgare endast en skatt för att finansiera andra underskott i budgeten? Sanningen är att Sveriges skogar har en tillväxt på cirka 120 miljoner skogskubikmeter (m3sk) och stadigt stigande beroende på bättre skogsvård (snabb plantering, tidiga röjningar, gallringar) samt atmosfäriskt kvävenedfall och på 80 år har vi fördubblat virkesförrådet i Sverige då vi successivt från 1930-tal övergått till trakthyggesbruk samt slutavverkning efter 65 - 100 år beroende var i Sverige vi befinner oss. Till dessa 120 miljoner m3sk tillkommer cirka 30 miljoner m3sk som växer på impediment/reservat/övriga grönytor eller totalt cirka 150 miljoner m3sk där varje en m3sk tillväxt binder ett (1) ton CO2 eller totalt 150 miljoner ton C02.

Sveriges totala utsläpp av C02 och övriga växthusgaser är cirka 55 miljoner ton.

Redan då jag gick i småskolan på 1950-talet fick vi lära oss om fotosyntesen och den gäller än, vad jag vet. När (växten) skogen växer binds kol i träden genom att CO2 absorberas samtidigt som syre bildas som gör mänskligt liv möjligt. En kolsänka uppstår då skogen växer mer än då träd står och dör eller genom avverkningen. I Sverige finns det idag 3800 miljoner ton CO2 lagrad i våra växande skogar. En växande skog är räddningen för Sverige och världen, för allt det vi kan framställa från fossilt biomaterial (olja) kan vi idag framställa av växande levande skog.

Att denna omställning till biodrivmedel inte tidigare har skett, beror på att våra politiker älskar skatten på olja som används till allt annat än det en gång var tänkt till, som vägar och vägunderhåll. Att som MP med flera partier vill avsätta 20 - 30 procent av den svenska skogen till naturreservat/biotopskydd etcetera, där "naturmuppar" hävdar att den ska ”skötas genom fri utveckling” vilket betyder på ren svenska ”skit i skötsel och låt skogen stå och dö”. Detta är en katastrof för Sverige för då blir skogens CO2 upptag näst intill neutral (avger lika mycket CO2 som den växer).

Det bästa för Sverige och världens skogar är intensiv skötsel som betyder att snarast avverka gammal skog som står och dör, plantera, röj och gallra då träden växer maximalt mellan 20 - 50 år och binder mest CO2 och på så sätt kan Sverige bli helt oljeoberoende. Det är CO2 ursprung som styr påverkan på klimatet. Biogen CO2 frigörs när träd och växter dör och förmultnar eller skog/virke brinner. Den typen av CO2 ingår i atmosfärens naturliga kretslopp.

Fossil CO2 däremot frigörs när olja/torv/kol förbränns och det är givetvis denna CO2 som har negativ inverkan på vårt klimat.

Förväntar mig svar från samtliga partier i Sveriges riksdag

"Skit i skötsel och låt skogen stå och dö”. Detta är en katastrof för Sverige för då blir skogens CO2 upptag näst intill neutral (avger lika mycket CO2 som den växer), uttrycker skribenten.