Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att vissa partier insinuerar att vår värdegrund skulle vara annorlunda är ett populistiskt debattknep som de flesta väljare vid det här laget borde ha genomskådat, menar debattören. Bild: STEFAN BENNHAGE
Att vissa partier insinuerar att vår värdegrund skulle vara annorlunda är ett populistiskt debattknep som de flesta väljare vid det här laget borde ha genomskådat, menar debattören. Bild: STEFAN BENNHAGE

Sverigedemokraterna är redo att ta ansvar i Vänersborg!

Att vissa partier insinuerar att vår värdegrund skulle vara annorlunda är ett populistiskt debattknep som de flesta väljare vid det här laget borde ha genomskådat, menar debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

För oss Sverigedemokrater är det självklart att folkets vilja ska respekteras och att demokrati ska råda. Vi som parti är beredda att samtala med alla partier och ingå i politiskt styre tillsammans med de partier som likt oss är beredda att ta politiskt ansvar, för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av Vänersborgs kommun.

Att vissa partier insinuerar att vår värdegrund skulle vara annorlunda är ett populistiskt debattknep som de flesta väljare vid det här laget borde ha genomskådat.

Sverigedemokraterna i Vänersborg vill värna om och tillvarata intressen för samtliga kommuninvånare i Vänersborg. Det gäller såväl barn och unga som äldre, yrkesverksamma som företagare, boende i tätorten eller på landsbygden. Människor som tillfälligt eller mer varaktigt är i behov av samhällets stöd ska känna trygghet.

Vi vill ha anständig arbetsmiljö för kommunanställda, inte minst inom vård och omsorg samt för pedagoger och övrig personal i skolan. Vi vill självklart ha en levande landsbygd eftersom en stor del av Vänersborgs befolkning bor utanför tätorten. Det ska finnas skolor och äldreomsorg i hela kommunen.

För oss är en god ekonomisk hushållning med våra gemensamma resurser viktigt. Våra skattemedel ska hanteras varsamt och ansvarsfullt. Att se höjd skatt, högre taxor och avgifter och ökade resurser liksom ökad kontroll och centraliserad styrning och ännu mer byråkrati som universallösning på alla problem, är inget som vi tror på. Vi vill se en grundlig genomlysning av kommunens budget innan några höjningar blir aktuella och att man tydligt och transparent redovisar de kostnader som är lagstadgade, det är grunden för att kunna göra rätt prioriteringar.

Vår värdegrund baseras på vår vision om ett bättre Vänersborg för alla kommuninvånare, oavsett i vilket skede i livet man befinner sig. Vi vågar sätta Vänersborg och dess kommuninvånare främst, bortom floskler, pajkastning och tomma ord. Vi är redo och beredda att axla det politiska ansvaret.

Anders Strand

Sverigedemokraterna Vänersborg