Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SERN är ett icke-vinstdrivande nätverk som främjar erfarenhets- och kunskapsutbyte genom EU-projekt, uttrycker skribenten.
SERN är ett icke-vinstdrivande nätverk som främjar erfarenhets- och kunskapsutbyte genom EU-projekt, uttrycker skribenten.

Trollhättan har varit med i SERN sedan starten 2005

Replik
Svar till signatur Misstänksam, insändaren Vad är SERN – någon som vet?, TTELA 6 mars.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

SERN är ett icke-vinstdrivande nätverk som främjar erfarenhets- och kunskapsutbyte genom EU-projekt. Historiskt är SERN resultatet av en lång tids samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Nätverket bildades 2005 och i Sverige består medlemmarna av regioner, landsting, kommuner och kommunalförbund.

SERN:s arbete utgår från sex prioriterade områden: Lärande och utbildning, Energi och miljö, Lokal och regional utveckling, Hälsa och välfärd, Social inkludering och Migration.

Trollhättan har varit med i SERN sedan starten 2005 och samarbetet har hittills mynnat ut i tolv projekt som huvudsakligen har finansierats av EU och inneburit utveckling på många områden för Trollhättan. Nämnas kan: • 50-50-projektet – energibesparing på Strömslundskolan, • Ungdomsutbyte med fokus på jämställdhet – förebyggande av rasism inom idrotten, • Praktikplatser för yrkesinriktad gymnasieutbildning, • Gemensamma metoder och strategier i arbetet med förebyggande av våld mot kvinnor, • Volontärverksamhet inom äldreomsorgen.

Den årliga medlemsavgiften i nätverket ligger på cirka 17 000 kronor och styrs av invånarantalet i kommunen. Till detta tillkommer resa och logi för en tjänsteman och en politiker vid styrelsemöten tre gånger per år, vartannat möte äger rum i Italien, vartannat i Sverige. Trollhättan deltar också vid SERN:s generalförsamling en gång om året.

Mer information om SERN hittar du på Trollhättans Stads hemsida, eller via SERN.EU

Du är också välkommen att kontakta mig om du har ytterligare frågor eller funderingar om SERN-nätverket.

Livio Benedetto

Internationell koordinator, Trollhättans Stad.