Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Trollhättans stad måste ta ansvar för fotgängare

Samhällsbyggnadsförvaltningen lutar sig mot opresenterad forskning när de förklarar att de tagit bort alla övergångsställen för att göra fotgängarna tryggare i vår stad.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Att strecken på marken invaggar människor i falsk trygghet. Må så vara, men sätt upp skyltarna, ni har skapat en stad där fotgängare inte kan korsa den största leden genom centrum på ett tryggt sätt och det samma gäller flera mindre gator i staden. Och värst är nog bussarna, många bilister saktar ner och släpper över fotgängare, men bussarna bara dundrar på och inte sällan en bra bit på fel sida 50-strecket.

Sedan snöröjdes inte passagerna som finns kvar genom ett lite symboliskt sänkta kanter och har monterat stenar för människor med synnedsättning. Att köra rullstol i centrum i vintras kan inte varit roligt för det var ett rent helvete att ens försöka gå över dessa vallar av snö och is för att korsa bland annat Drottninggatan.

Det är dags att politikerna tar sitt ansvar och leder förvaltningen på ett sätt så det skapar trygghet, tillgänglighet och god service för invånarna i staden snarare än försöka skapa ett flashigt centrum som är otryggt och opraktiskt.

Och få inte ens igång mig om parkeringsfrågan...

Lätt luttrad

Svar direkt:

Samhällsbyggnadsförvaltningen driver ett kontinuerligt arbete med förbättring av trafiksäkerheten i staden. Under en tolvårsperiod har ett femtiotal gångtrafikanter blivit påkörda när de ska korsa en kommunal gata i Trollhättan. 95 procent av olyckorna har skett på 50-sträckor. Två tredjedelar har skett på ett övergångsställe. Bara cirka 10 procent av olyckorna på övergångsställe har skett på platser där det också funnits ett farthinder. På platser med farthinder har gångtrafikanten också skadats mycket lindrigare jämfört med platser utan farthinder.

När vi resonerar kring hur vi ska göra Trollhättan mer trafiksäkert så inser vi att ett övergångsställe i sig inte är en garanti för hög säkerhet utan det är främst biltrafikens hastighet som vi ska jobba med. Ibland är det inte möjligt eller lämpligt att anlägga ett farthinder. Om framkomligheten för gående ändå är god så finns det heller ingen anledning att anlägga ett övergångsställe. Vi har dock med våra underlag svårt att dra några säkra slutsatser kring övergångsställen och följer den forskning som sker på området.

Att vinterns snösituation var besvärlig är vi väl medvetna om. Vår personal jobbade intensivt under perioden med ständig jour. Vi utför arbetet enligt en prioritetsordning vilket innebär att vissa områden hanteras senare. Detta blir särskilt tydligt under perioder med mycket snöfall eller växlande väderlek. Även för snöröjning jobbar vi med ständiga förbättringar och kommer ta med oss erfarenheterna från året till kommande år.

Andreas Emanuelsson,

projektledare/utredare på Gatu- och parkkontoret, Trollhättans stad

Fredrik Hallstensson,

Gatu- och parkchef, Trollhättans stad