Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Två av slussförslagen ligger norr om ”Syd” och är bättre

Ibland måste man stanna upp, se saker i retrospektiv. Vad har egentligen hänt angående slussarna?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

2011 skissar trafikverket, i en åtgärdsvalstudie, fram en ny slussled genom Skoftebyn. Någon miljökonsekvensbeskrivning görs ej. 2014 för kommunen in skissen i sin översiktsplan.

2016 informerar trafikverket berörda invånare i kommunhuset (kommunstyrelsens ordförande närvarande) att nya slussar måste byggas innan 2030 för att säkra och utöka Vänersjöfarten. Man får veta att andra dragningar norr om Skoftebyn nautiskt inte är möjliga, det blir för snävt för fartyg att navigera. Andra lösningar faller rent tekniskt. Kommunen får obekräftade uppgifter att sex till åtta familjer riskerar tvingas lämna sina hem med Skoftebyalternativet. Trafikverket kör på och kommunen väljer att gå vidare med södra slussarna i översiktsplanen, medvetna att åtgärdsvalstudien visar skisser och att ingenting är beslutat.

2018 antas detaljplan för byggnation av tio hus på Nysätra. Samma år klubbas i riksdagen budget för nya slussar. Trafikverket jobbar på och gör det dom ska enligt lagstiftning.

2020 röjer man skog och spränger berg på Nysätra. Riksbyggen påbörjar försäljning av sina hus. Trafikverket presenterar tre alternativ till nya slussar för kommunen. Kommunen blir förvånad.

2021 får allmänheten och Riksbyggen veta, via TTELA, att trafikverket utreder flera alternativ till nya slussar. Trafikverket bekräftar att betydligt fler familjer, än kommunens uppgifter om sex till åtta familjer, kan tvingas lämna sina hem med alternativ ”Syd”. Cirka 30 familjer bor inom korridoren. Med ”Syd” hinner man inte klart till 2030. ”Syd” måste breddas och påverkar Nysätra. Riksbyggen tvingas pausa projektet och stoppar försäljningen. Två av slussförslagen ligger norr om ”Syd”. De är nu inte bara nautiskt möjliga, utan om möjligt bättre! Är en miljard billigare! Är bättre för miljön! Påverkar minimalt med hus och familjer och färre trollhättebor! Och blir klara till 2030!

Fortfarande står kommunen fast vid åtgärdsvalstudien 2011. Med det sagt, man kan inte stå fast vid en översiktsplan som inte längre är relevant. Kommunens översiktsplan baseras på Hallmanutredningen som uppenbarligen inte var komplett (det kanske heller inte var avsikten?). Översiktsplanen är heller inte juridiskt bindande.

Kära kommun, jobba istället bredare tillsammans med trafikverket och invånare, framförallt med alternativ norr som har fler fördelar jämfört med ”Syd”. Gör ni det och vill lägga all fakta på bordet, kombinerar den med bra känsla för Trollhättan och dess invånare, så är vi säkra på att ni i slutändan kommer ta rätt beslut för oss som bor och vill bo kvar.

Pär och andra Skoftebybor