Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Undersköterskorna fyller en mycket viktig funktion

Replik

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Redan idag har sjukvården svårt att locka och behålla medarbetare med rätt kompetens och många medarbetare vittnar om en stressig arbetsmiljö. En växande befolkning, stora pensionsavgångar och omställningen inom sjukvården, kommer innebära än större kompetens- och rekryteringsbehov vilket kräver såväl förändrade arbetssätt men också uppgiftsväxling så att rätt kompetens kan användas på bästa sätt. I detta har såväl undersköterskor, som vårdbiträden och servicemedarbetare en viktig roll att fylla för att avlasta sjuksköterskorna arbetsuppgifter.

Vi instämmer därför med Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande för personalutskottet som tillsammans med två andra partikamrater skriver om vikten av att höja statusen för undersköterskorna i sjukvården. Undersköterskorna fyller en mycket viktig funktion inte minst genom att avlasta sjuksköterskornas arbetsuppgifter som inte kräver en sjuksköterskas kompetens. Därför är vi i personalutskottet också mycket måna om att satsa på undersköterskornas kompetensutveckling och fortbildning.

Samtidigt behöver roller och ansvar mellan olika yrkeskategorier tydliggöras. Och ett sådant arbete har också påbörjats. Servicenämnden har redan tagit fram ett förslag till regionala riktlinjer med vilka arbetsuppgifter som bör utföras av vård- respektive servicepersonal i Västra Götalandsregionen. Detta som stöd i det fortsatta arbetet med att uppgiftsväxla vårdnära servicetjänster, och frigöra resurser till vård.

Däremot är vi inte helt säkra på att det ska göras genom att över en natt, ställa krav på att vårdbiträden ska genomgå en utbildning om 800 studiepoäng. Skribenterna skriver i sin debattartikel att det enligt Statistiska centralbyrån beräknas komma att saknas 161 000 undersköterskor till år 2035 och att det därtill behövs såväl fler sjuksköterskor som läkare. Att då som Socialdemokraterna lägga förslag på att höja trösklarna för vårdbiträden att arbeta i sjukvården och stänga dörrarna för tänkbara medarbetare, ställer vi oss ytterst tveksamma till. Men låt oss tillsammans titta på hur vi bäst bemannar sjukvården och utbildar våra medarbetare i Västra Götalandsregionen till gagn för medarbetare eller patienter.

Linn Brandström (M)

Regionråd och ordförande för personalutskottet

Dan Åberg (M)

Ordförande servicenämnden