Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Ungdomspsykiatrin måste prioriteras

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att den psykiska ohälsan bland landets unga har ökat lavinartat under de senaste åren.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Tillsammans med växande köer till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är det här ett recept på katastrof. Därför kräver vi att regeringen och landets politiker prioriterar denna fråga.

För tre år sedan fick nästan 51 000 personer i åldern 18–24 år en psykiatrisk diagnos i öppen- eller slutenvården. Av dessa var 56 procent kvinnor. I den nationella folkhälsoenkät som gjordes 2018 uppgav 46 procent av kvinnorna och 33 procent av männen i åldern 16–24 år att de hade lätta besvär av ängslan, oro eller ångest. Andelen unga som uppger svåra besvär har ökat och den största har ökningen har varit bland unga kvinnor. Därtill är det viktigt att belysa att psykosomatiska besvär är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning. Totalt 62 procent av alla flickor med funktionsnedsättning uppgav att de hade minst två psykosomatiska besvär, jämfört med 50 procent av flickor utan funktionsnedsättning. Bland pojkar var andelen 40 procent jämfört med 29 procent.

En av de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med det folkhälsoproblem som psykisk ohälsa bland unga innebär är att få vård när man söker hjälp. Särskilt att få vård snabbt är A och O. Under Alliansen infördes en förstärkt vårdgaranti med målet att alla som söker sig till BUP ska få en första bedömning inom 30 dagar. I juni 2014 fick 87 procent sin första bedömning inom den här tidsramen, i juni i år är siffran enbart 68 procent. Vårdgarantin gjorde skillnad och den bör införas igen.

Tillgängligheten för att kunna vända sig till vården och få hjälp måste bli bättre. Skolsköterskor och skolkurator ska finnas tillgänglig vid varje skolenhet. MUF vill även att regionerna ska ta över elevhälsan på landets skolor – för att de som är proffs på vård ska vara de som har ansvar även för elevhälsan. Dessutom skulle det här innebära en bättre vårdkedja om specialistkompetens efterfrågas.

Vi ställer oss bakom det förslag som Moderaterna har lagt angående pengar till BUP – ett förslag som innebär 200 miljoner kronor mer årligen än det som regeringen anser är nödvändigt. Ungdomspsykiatrin måste prioriteras och det kommer krävas resurser för att lösa de problem som finns idag.

Rebecca Nordin Vainio, riksordförande Moderat Skolungdom

Isac Fridlund, MSU-ansvarig Västra Götaland Norra