Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Upplevd otrygghet som ständigt späds på av oppositionen

Det går långt mycket bättre för Trollhättan än vad oppositionens olyckskorpar kraxar om. Siffrorna kring näringsliv, arbetsmarknad och brottsstatistik sitt tydliga språk.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det senaste året har det i kommunen blivit:

• 177 fler aktiebolag

• 277 fler enmansbolag

• Närmast en halvering av antalet konkurser

• Drygt elva procent färre öppet arbetslösa och arbetslösa i program (lika med cirka 400 personer) och kostnaderna för försörjningsstöd minskat med närmare 600 000 kronor

• Omkring tio procent färre brott - enligt polisen är det ”all time low” när det gäller våldsbrott

Därtill gör staden ännu ett rejält positivt resultat; prognosen visar på drygt + 200 miljoner kronor. Detta har lagt grunden till de satsningar som staden gör på näringslivet, gator och vägar, bostadsbyggande och klimatåtgärder. De senaste årens överskott gör också att S-V-MP-majoriteten gör stora satsningar i budget för 2022, bland annat på att höja de anställdas löner (med en extra satsning på omsorgs- och servicepersonal), arbetsskor till personal i äldre- och barnomsorgen, avgiftsfri kulturskola för alla barn, minskade grupper i barnomsorgen, sommarjobbsgaranti för alla elever i årskurs 2 i gymnasiet, en riktad satsning för att förstärkt näringsliv och service på landsbygden, förstudie för nytt äldreboende som ska ersätta Landbogården och ökat föreningsbidrag. Det är satsningar som gynnar många trollhättebor, inte några få. Och de gynnar mest dem som också behöver dem mest.

Det är inte problemfritt i Trollhättan. Trots minskningen är arbetslösheten för hög. Trots satsningar och hårt arbete är vi fortfarande en segregerad stad. Och trots minskad brottslighet är den upplevda otryggheten stor, och späds ständigt på av oppositionen. Det här är saker som måste hanteras. Men de löser vi inte med skattesänkningar. Inte heller är ökad polarisering eller retoriskt klösande från talarstolen i kommunfullmäktige en väg framåt. Bara det motsatta.

Trollhättan har gått igenom stora kriser och kommit ut stärkta. Det har inte skett av en slump. Bakom ligger långsiktigt, strategiskt arbete från såväl politiken som tjänstepersoner. Fokus var då som nu ett samhällsbygge där ingen lämnas utanför. Det arbetet tar tid. Att riva ner det går fort.

Paul Åkerlund (S)

kommunstyrelsens ordförande, Trollhättan