Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Yvonne Olsson
Bild: Yvonne Olsson

Utegymmen används flitigt på sommaren för hälsosammare liv

Replik. Svar på Lagligt att bygga utegym som konkurrerar med det privata?, 11 maj.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Att kommunens invånare har möjlighet till fysisk aktivitet är viktigt för att må bra och är i förlängningen en ekonomisk vinst. Alla har inte råd med att köpa gymkort. Utegym kan för många vara en inkörsport till ett hälsosammare liv. Utegym har ett begränsat utbud och är mer som ett komplement till ett inomhusgym, än en konkurrerande verksamhet. Under de senaste fem åren har Vänersborgs kommun lagt 625 000 kronor på utegym. Utegym används inte så mycket på vintern, men att döma av slitaget så används de flitigt på sommaren.

Vi står inför en metodisk och ekonomisk utmaning kopplad till försörjningsstöd som bottnar i arbetsmarknad, integration och ohälsa. Vi har också som förvaltning en utmaning i att minska våra externt köpta boendeplatser för vuxna och unga vuxna utifrån LSS och socialtjänstlagen. I detta har vi som förvaltning beskrivit att socialnämnden borde tillföras medel för att klara budget kopplat till försörjningsstöd samt uppbyggnad av boende inom personligt stöd och omsorg. Utifrån budgetanvisningarna ska vi som förvaltning och vår socialnämnd lämna förslag i arbetet med mål- och resursplan för 2022-2024 en budget inom ram och i det arbetet har vi föreslagit besparingar inom IFO, äldreomsorgen samt personligt stöd och omsorg.

Äldreomsorgen är vår största verksamhet inom socialförvaltningen och den är därför med som en av delarna i förslagen till budget i balans. Vi har genomfört organisationsförändringar och anpassningar till budgetram tidigare år, som till del inte är helt implementerade än, och bedömningen är därför att det kommer få konsekvenser om vi behöver anpassa verksamheten än mer. Så här ser förutsättningarna ut just nu men det är kommunfullmäktige som fattar beslut i juni. Det är först då som vi vet hur det blir.

Frågan om idrottsanläggningarna är inte enkel att besvara i en kort text. Det är många skolbarn och föreningar med många olika behov som ska samsas i de anläggningar som kommunen driver. Flera lokaler är gamla och underhållsbehovet stort. Kultur- och fritid ska göra en genomgång av helheten för att skattemedlen ska användas på bästa sätt. En ny anläggning kan ersätta en gammal, men kultur- och fritidsförvaltningen har i dagsläget inte stängt någon anläggning.

Vänersborgs kommun