Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Yvonne Åsell/SvD/TT
Bild: Yvonne Åsell/SvD/TT

Välj ett parti som förstår vad du prioriterar

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen har nu presenterat sitt valmanifest med totalt 62 olika frågor som partiet lovar att driva efter valet i höst.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Vår partigrupp är övertygat överens om att sätta stort fokus på att klara vårdgarantin, både den tidigare och den ackumulerade vårdskuld som senare växt fram under pandemin. Vi glömmer inte att vårdskulden som fanns innan pandemin redan då var oacceptabelt stor. Vidare en annan viktig fråga för Sverigedemokraterna är att kunna erbjuda vårdpersonalen klart förbättrade löner.

Pandemin mellan åren 2020-2021 ledde till att ytterligare cirka 30.000 operationer och behandlingar blev inställda, utöver den tidigare vårdkön, samtidigt som användningen av operationslokalerna i regionens sjukhus bara uppgår till i genomsnitt drygt 50 procent. Detta påverkar givetvis antalet operationer som kan genomföras samtidigt som det också påverkar den viktiga tillgängligheten negativt. En utgångspunkt är givetvis att sjukhusen har tillgång till adekvat kompetens själva och själva klarar av att utföra fler operationer. Detta är dock inte sannolikt då det både råder brist på viss personal och då befintlig vårdpersonal måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin. Vi kan inte kräva orimligt mer av en redan hårt utarbetad personal.

Därför lägger vi ett förslag om att Västra Götalandsregionen ska upphandla operationsteam som kan åta sig att operera och därmed bättre utnyttja tillgången till våra dyra, avancerade operationssalar. Påpekas bör att förslaget inte innebär att privata vårdgivare ska ges möjlighet att nyttja regionens operationssalar i syfte att behandla egna patienter, utan avsikten är att de ska bistå regionen med att korta den offentliga vårdkön.

Vidare ser vi också ett betydande behov av att regionen agerar och arbetar även nationellt för att försöka korta vårdköerna. Därför lämnar vi också förslag om att Västra Götalandsregionen och övriga regioner i Sverige tillsammans ska medverka till att utveckla en fungerande ersättningsmodell i syfte att vid behov och möjlighet kunna ta emot varandras patienter och därmed gemensamt bidra till att försöka uppfylla vårdgarantin i samtliga regioner. Att Västra Götalandsregionen ska vara Sveriges bästa arbetsgivare är en ambitiös målsättning som Sverigedemokraterna vill bidra till att uppnå.

Mycket tack vare visad envishet från SD, så finns det redan idag en bred politisk överenskommelse med nästan alla partier om att öka grundlönerna för all vårdpersonal i regionen. Men vi anser att vi utöver detta också aktivt måste se över om man kan lönefrämja personal inom områden där det råder personalbrist. Detta dels för att underlätta rekrytering, dels för att motivera befintlig personal till vidareutbildning. Västra Götalandsregionen bör också säkerställa att all vårdpersonal med nära vårdkontakter har en god kunskap i det svenska språket, vilket inte minst är en förutsättning för att nå högt ställda mål om patientsäkerhet. En sådan god kunskap bidrar till ökad kompetens, delaktighet och patientförståelse. Genom att tillämpa det nationella språkkravet C1, som är en av EU beslutad skala, så säkerställer vi att kommunikationen mellan profession och patient blir fullgod. Ett axplock av frågor vi lyfter i vårt valmanifest

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)