Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Västra Götalandsregionen måste vidta åtgärder för återhämtning för medarbetarna

Covid-19 pandemin har belastat sjukvården och i synnerhet IVA-vården hårt. Dess medarbetare har slitit och kämpat sedan våren förra året.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare vidtar åtgärder för att säkerställa återhämtningen för medarbetarna. Detta samtidigt som sjukvården måste fortsätta fungera, där exempelvis uppskjutna behandlingar kommer att behöva omhändertas.

Vi är rädda om våra medarbetare, och insatser krävs både på kort och lång sikt. På kort sikt måste vi försöka bidra till att medarbetare som slitit hårt får möjlighet till återhämtning. Personalutskottet har beslutat avsätta 37 miljoner kronor för att finansiera en tillfällig utökning motsvarande 100 årsarbetare av vårdnära servicetjänster. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara och nyttja den kunskap som äldre, seniora medarbetare bär på.

Samtidigt har pandemin visat oss hur extremt viktigt det är med beredskap för snabba förändringar. Därför satsar vi i vår budget för Västra Götalandsregionen 130 miljoner kronor för att förstärka IVA-vården vid den här typen av extraordinära situationer, särskilda händelser men också under sommaren.

Vår satsning handlar om att ge erfarna sjuksköterskor och undersköterskor från andra verksamheter möjlighet till att få en särskild utbildning i IVA-vård för att vid behov kunna komplettera och förstärka den ordinarie IVA-verksamheten. Satsningen bygger på 70 sjuksköterskor och 70 undersköterskor.

Den personal som går in i denna satsning kommer att ha sin ordinarie tjänstgöring på sin sjukhusavdelning, men med avsatt tid om cirka tre månader per år för utbildning, bredvid-gång på IVA och tjänstgöring minst en månad på IVA under sommarsemester-perioden. Satsningen är tänkt att kopplas till karriärutvecklingsmodell för respektive yrkesgrupp, med utveckling av kompetens och ansvar. Det är också tänkt att en månadsersättning ska utgå under den tiden som man är förstärkningspersonal.

Positiva signaler har kommit från verksamheterna om denna satsning. Samtidigt vill vi understryka att satsningen inte handlar om att ersätta IVA-personal. Syftet är att komplettera teamet och nivåstrukturera IVA-vården vid extraordinära situationer. Under pandemin har man på flera håll redan arbetat med flera professioner för att förstärka IVA-vården. Initiativet ersätter därmed inte de viktiga insatser som måste göras för att bemanna intensivvården på både kort och lång sikt.

På längre sikt kan utbildningssatsningen förhoppningsvis exempelvis bidra till en bra rekryteringsgrund för att sjuksköterskorna ska gå vidare och utbilda sig till IVA-sjuksköterskor. Det kan bredda bemanningsbasen och bidra till att öka robustheten i systemet. Tilläggas ska, att vi fortsätter den tidigare satsningen på betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska där personalutskottet också planerar för att betala utbildningen för fler IVA-sjuksköterskor.

Samtidigt måste arbetet med lönestruktur och ersättningar förstärkas. Därför gör vi också i vårt förslag till budget en lönesatsning på totalt 700 miljoner under en treårsperiod. Satsningen är inriktad på att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner och en stärkt koppling mellan karriärutveckling, kontinuitet, yrkesskicklighet och löneutveckling.

Avslutningsvis, kan vi konstatera att samhället nog aldrig kan vara helt förberett på allt som kan komma att ske i framtiden, men vi försöker dra lärdom och vidta de åtgärder vi kan både här och nu samt för framtiden.

Linn Brandström (M)

ordförande i personalutskottet

Cecilia Andersson (C)

ledamot i personalutskottet

Carina Liljesand (L)

ledamot i personalutskottet

Tina Ehn (MP)

ersättare i personalutskottet

Maria Nilsson (KD)

ersättare i personalutskottet

Angela Fasth (M)

ersättare i personalutskottet