Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Johan Nilsson/TT
Bild: Johan Nilsson/TT

Vårdpartiet SD presenterar budgetförslag

Sverigedemokraterna avsätter en halv miljard mer till sjukvården än alliansen mellan M,C,L,KD och MP.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Den Grönblå minoritetsledningen har somnat, de fokuserar mer på ekonomiska resultat än att säkerställa personalrekrytering eller hålla vårdgarantin. Under hela mandatperioden har Sverigedemokraterna drivit på dem i många frågor som de sedan har efterapat, tacksamt för oss men ofta har de hunnit skapa mer lidande innan de kloka besluten togs. Sverigedemokraterna har i budgetförslaget för 2023 satt stort fokus på att klara vårdgarantin, både inom den tid regionen arbetar bort vårdskuld uppkommen av pandemin och innan. För det ska nämnas; vårdgarantin var inte god heller innan pandemin. Vidare har den dygnetruntanställda personalens förutsättningar att få en god lön varit en viktig fråga för Sverigedemokraterna.

Vårdgaranti är inget erbjudande, garanti är en synonym till förbindelse och ska tolkas därefter. Cirka 30.000 operationer och behandlingar blev inställda på grund av pandemin. Dessa behöver hanteras och även den ”vanliga” vårdgarantikön.

Användningen av operationslokalerna i Västra Götalandsregionen (VGR) är drygt 50 procent. I den statistiken räknas även städ in. Det påverkar givetvis antalet operationer som kan genomföras och det påverkar tillgängligheten mycket negativt. Denna insikt har den Grönblå minoriteten gäspat kring under hela mandatperioden, medan SD lagt skarpa förslag som tar sig an problemet. Allas önskan är givetvis att sjukhusen själva har personal anställd som klarar att hålla regionens tillgänglighet god samt tillhandahålla fler operationsteam själva. Tyvärr är det inte särskilt troligt, ej heller kan vi lägga mer arbete på personalen som redan är rejält utsliten efter pandemin och som fruktar att ännu mer kommer läggas på dem. Redan nu ryktas det om en ny trend; att personal säger upp sig för att få en sammanhängande semester.

Därför lägger vi ett förslag om att Västra Götalandsregionen ska upphandla hela eller delar av operationsteam som kan åta sig att operera när våra lokaler står tomma eller när teamen är ofullständiga. Förslaget innebär inte att privata vårdgivare ska ges möjlighet att nyttja våra operationssalar i syfte att hantera egna patienter utan de ska bistå regionen med att korta den offentliga vårdkön.

Vidare ser vi också att Västra Götalandsregionen tillsammans med övriga regioner i Sverige behöver medverka till att utveckla en nationell och enhetlig patientkö och ersättningssystem. Syftet är givetvis att regionerna tillsammans ska kunna ta emot varandras patienter. Detta är en riktig sjukvårdsreform!

SD har i flera av de senaste budgetförslagen finansierat förslag som säkerställer att all vårdpersonals löner ska vara jämförbar med andra regioner i Sverige. Budgetåret 2022 fick vi äntligen gehör och den styrande minoriteten gjorde då samma prioritering i det budgetförslaget som vann i regionfullmäktige. De har dock väntat alldeles för länge då stor brist på dygnetruntpersonal har uppkommit. Vi har tidigt lagt förslag om att bland annat barnmorskor som arbetar 24/7 runt om i hela regionen måste ha ett extra lönetillägg. Vi har även påpekat att det aviserade lönetillägget för all personal 2022 inte ger verkan förrän tidigast nu i höst.

Därefter har förslag uppkommit från den styrande minoriteten att höja lönerna för bland annat barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar i 24/7. Bra men som vanligt efterklokt av dem, och som vanligt negligerade de all personal som arbetar dygnet runt. Sverigedemokraterna finansierar till budgetåret 2023 därför extra lönetillägg till all personal som arbetar dygnet runt i regionen.

Heikki Klaavuniemi

regionråd (SD)