Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Folktandvårdens tandreglering för barn och unga är en välfungerande verksamhet, spridd över hela Västra Götalandsregionen, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT
Folktandvårdens tandreglering för barn och unga är en välfungerande verksamhet, spridd över hela Västra Götalandsregionen, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT

Vårdval tandreglering – dyrare och sämre

Folktandvårdens tandreglering för barn och unga är en välfungerande verksamhet, spridd över hela Västra Götalandsregionen. För ett år sen ville den blågröna ledningen av ideologiska skäl privatisera verksamheten och började utreda ett vårdval inom tandregleringen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Folktandvården gjorde tidigt en risk- och konsekvensanalys som visade tydliga nackdelar med förslaget. Närmare ett års utredande har kostat 2 miljoner kronor och visar i stort sett detsamma. En av riskerna är sämre tillgänglighet utanför storstadsområden. Idag tar Folktandvården ett övergripande ansvar för tandregleringsverksamheten i hela regionen och större kliniker i t.ex. Göteborg och Borås stöttar de på mindre orter.

Ett ökad privat verksamhet skulle säkert leda till fler kliniker i Göteborg, men leda till nedläggning av verksamhet på regionens mindre orter och på landsbygden där patientunderlaget är litet och privat verksamhet inte är intresserad av att etablera sig.

Om verksamheten splittras upp i ett vårdval förlorar Folktandvården möjligheten att fördela resurser efter behov som man gör idag. Det kan bli många och långa resor för barnen och deras föräldrar. Just denna utveckling har man sett i Skåne som infört vårdval och där nordöstra delen fått försämrad tillgänglighet.

Utredningen påpekar också risken för att de väl etablerade vårdkedjorna mellan allmäntandvård och specialisttandvård bryts. Inte så sällan behöver patienter inom tandregleringen tillgång till andra specialiteter, t.ex. kirurgi och radiolog, och det är då en stor fördel att tandregleringen finns i en organisation med en komplett specialisttandvård.

Utredningen visar att det inte är sannolikt att ett vårdval skulle uppnå de mål i form av ökad valfrihet och mångfald samt säkrad tillgänglighet och kompetensförsörjning som det moderatledda minoritetsstyret (partierna M, KD, C, L, Mp) satt upp, utan att verksamheten istället skulle försämras i dessa avseenden om ett vårdval införs. Frågan är om de blågröna ändå ger efter för påtryckningarna från den privata marknadens aktörer om att bereda vägen för vinstdriven verksamhet inom tandregleringen till avsevärt ökade kostnader för skattebetalarna.

Vänsterpartiet har hela tiden sagt nej till ett vårdval som innebär en privatisering av stora delar av tandregleringen och som inte för med sig några positiva effekter. Vi ser bara en rad försämringar, inte minst för barn och unga i Västra Götaland som behöver ha sin tandregleringsklinik nära.

Eva Olofsson, (v) oppositionsråd

Lars-Erik Hansson, (v) ledamot av tandvårdsstyrelsen

Mats Berglund, (v) ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Fyrbodal