Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT
Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Vad händer när kvinnan blir ofrivilligt gravid?

Angående artikeln om pausad cellprovtagning i VGR, är det viktigt att belysa att även preventivmedelsrådgivningen är kraftigt eftersatt under pandemin.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Refererar till artikel i TTELA den 15 januari angående stoppad cellprovtagning. Barnmorske- och ungdomsmottagningarna ansvarar för preventivmedelsrådgivningen. Detta fungerar ej under pandemin. Delvis på grund av att flera barnmorskor är satta på att smittspåra för covid-19, delvis för att man prioriterar digital rådgivning.

För preventivmedel gör man en indelning i lång- och kortverkande metoder. Till de långverkande metoderna hör spiraler och stavar. Fördelen med dem är att de kräver inget dagligt kom ihåg och är mycket effektivare på att förebygga oönskade graviditeter.

Digital rådgivning för med sig att det per automatik är enklast att skriva ut p-piller över telefon, eller via 1177. Ska man ha en spiral eller stav så krävs ett fysiskt besök för insättning och detta vill vården undvika.

Ingen dör av att inte få en spiral insatt under brinnande pandemi, det finns värre problem i sjukvården. Men vad får detta för konsekvenser?

Blir fler kvinnor oönskat gravida? Ökar abortantalet? Alla som blir oönskat gravida gör inte abort, har man fler nyinskrivna gravida? Gravida kvinnor kan man inte neka att ta emot – då får man på grund av bristande preventivmedelsrådgivning, ännu mer att göra.

Vad händer när kvinnan blir ofrivilligt gravid och väljer att föda sitt barn? Idag finns studier som visar att kvinnan riskerar att komma efter vad gäller framtida utbildningar och jobb. Med det följer också större risk att få en sämre ekonomi. Är detta ett steg i rätt riktning när det gäller frågan om jämlikhet mellan man/kvinna?

Den digitala rådgivningen har fått fart sedan pandemins intåg. Detta innebär naturligtvis en enorm besparing och effektivisering. Digitalisering är bra, men sjukvården behöver skapa vägar så att en jämlik vård i landet utvecklas. Vad händer när pandemin är över?

Kommer de digitala besöken att fortsätta och kommer vi att se en fortsatt minskning av användningen av långverkande preventivmedel?

Insiktsfull