Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Gorm, Kallestad
Bild: Gorm, Kallestad

Valet blir avgörande för framtidens äldreomsorg i Trollhättan

Moderaterna vill stärka äldre personers rätt till ett gott liv när behov av omsorg uppstår. Vi måste hitta och införa strategier för att motverka ofrivillig ensamhet och undernäring bland äldre.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och vara trygg och säker. En viktig del i det är att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder.

Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Moderaterna vill minska personalomsättningen i äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro. Här är nyckeln att den enskilde kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. En hög personalomsättning är inte bra för någon - varken de äldre eller personalen. Därför vill Moderaterna prioritera personalkontinuiteten både inom hemtjänsten och på äldreboenden.

En viktig åtgärd för att minska personalomsättningen i äldrevården är att locka fler att arbeta i äldrevården. Moderaterna vill därför göra konkreta satsningar kommande år på vård- och omsorgspersonalens lön och arbetsmiljö. Att får påverka sina arbetstider och ha möjlighet att träna på betald arbetstid kan vara en del i att öka trivseln och göra så att personalen stannar kvar i verksamheterna. På så sätt kan vi locka fler till yrket och förbättra anställningsvillkoren för denna viktiga yrkesgrupp.

Ökande vårdbehov kräver också mer kunskap och kompetens. Moderaterna vill öka vårdkompetensen inom äldreomsorgen med fler sjuksköterskor och fler läkare på plats. På så sätt minskar också belastningen på våra sjukhus.

Grundvårdsutbildning hos all vård- och omsorgspersonal bör öka. Personal som inte är undersköterskor ska erbjudas utbildning så långt det är möjligt. Likaså ska kunskaperna om demens och åldersrelaterade sjukdomar öka i personalgrupperna.

En annan viktig aspekt för att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket. Moderaterna vill att den som arbetar i äldreomsorgen ska kunna tala svenska. Att förstå och bli förstådd är viktigt i all vård och omsorg. Det är svårt att bygga upp en relation människor emellan när kommunikationen brister. Moderaterna vill därför införa krav på att den personal som arbetar inom äldreomsorgen har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift.

Jag som moderat vill också se olika slags äldreboenden i fler stadsdelar. De ska formas utifrån att vi kommer att få allt fler äldre i framtiden med kognitiv svikt.

Vi från Moderaterna ihop med C och KD lovar att Landbogården kommer att ersättas med ett nytt vård- och omsorgsboende just i Väne-Åsaka, inte någonstans på landsbygden.

Annicka Johansson

Moderaterna i Trollhättan