Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Henrik Montgomery/TT
Bild: Henrik Montgomery/TT

Valfrihet inom äldreomsorg

Replik
Svar på: Vad innebär valfrihet för äldre?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Traditionellt har tjänster inom välfärden utförts av den offentliga sektorn. Men allt fler kommuner inför valfrihet inom äldreomsorgen. Av Sveriges 290 kommuner har nästan 60 procent - 169 stycken - infört eller fattat beslut om att införa LOV. Det innebär att man har möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp man har blivit bevilja; vilken hemtjänstleverantör som ska utföra omvårdnaden i hemmet eller vilket äldreboende som man vill bo på.

Tanken med valfriheten är att man ska kunna välja en utförare som matchar de önskemål man har. Valfrihet stärker också den enskilde individens makt eftersom man kan byta utförare om man inte är nöjd. Detta gör att varje utförare, såväl offentlig som privat, måste ha omsorgstagarnas bästa i fokus och ha hög kvalitet som målsättning. Annars riskerar man att ”tappa kunder” och försvinna från marknaden.

Cirka 20 procent av äldreomsorgen i Sverige bedrivs av privata aktörer och dessa privata aktörer får bättre resultat än offentliga i Socialstyrelsens enkätundersökningar. På 14 av 16 kvalitetsindikatorer för hemtjänsten presterar de privata aktörerna bättre än de offentliga. Inom äldreboenden 18 av 20 kvalitetsindikatorer. Alla privata utförare behöver tillstånd för att få vara verksamma inom äldreomsorgen. Varje utförares förutsättningar att bedriva en god äldreomsorg granskas när det gäller utbildning och erfarenhet, ekonomiska förutsättningar och lämplighet. Motsvarande krav ställs inte på offentliga utförare idag.

Kostnaden blir densamma för den enskilda omsorgstagaren då den finansieras av skattemedel. Målet är dock inte att vården och omsorgen ska bli billigare. Allt handlar om hur man förvaltar den budget man har på bästa sätt.

Gällande frågan kring varm mat eller kyld mat så skiljer sig inte kostnaden per matlåda något nämnvärt idag. Huvudfrågan är dock inte kostnaden, utan att det måste finnas en valmöjlighet utifrån den enskilde hemtjänsttagaren. Har man under hela sitt liv fått välja så ska man även kunna få göra detta när man väl är i behov av vård/omsorg.

Annicka Johansson (M)