Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: STEFAN BENNHAGE
Bild: STEFAN BENNHAGE

Var finns Dalbodelen i kommunens planerande?

I den serie av artiklar i TT/ELA om friluftsområde och bad, om bostadsbyggande och om expansionen längs järnvägsspåren finns häpnadsväckande inte ett ord om Dalslandsdelen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ambitiösa planer runt Vänersborg och Vargön beskrivs på ett positivt och glädjande sätt men inte ett ord sägs om den norra delen. Den norra Dalslandsdelen är en mycket stor del av kommunen. Beträffande badplatser finns i norr Sikhall som håller på att växa igen av vass och förfulas. Här saknas också en brygga för bland annat handikappade för att komma ut i vattnet.

Varför tas inte detta område upp på samma sätt som möjligheterna kring Vassbotten och centrala staden? Beträffande bostadsbyggandet finns heller inte ett ord om Brålanda, Frändefors, Sikhallsområdet och övrig del av norra delen av kommunen. Inget av eventuella framtidsplaner nämns i tidningens artiklar.

I tidningen 10 mars talas om expansion längs järnvägsspåren. Inget nämns av det sedan länge efterlängtade tågstoppet i Brålanda, inget nämns av de projekt som hör samman med detta. Driver kommunens ansvariga frågan? Sammantaget kan man säga, att artiklarna stödjer den uppfattning som finns här i Dalslansdelen att politiker och ansvariga tjänstemän struntar i den norra delen av kommunen. Den är tydligen ”Inte så viktig”.

DoB

Svar direkt:

Vänersborgs kommun driver många plan- och utvecklingsprojekt, även för Dalsland och andra landsbygdsdelar. Bland annat pågår arbete med fördjupad översiktsplan för Brålanda, kopplat till projekt för att förbereda för tågstation, nya bostäder, utredningar kring vägalternativ, förskoleutbyggnad och trygghetssatsningar där. Aktuellt är även kommuntäckande arbeten med bland annat naturvårdsplan, riktlinjer för hushållning med jordbruksmark, grön infrastruktur, friluftsstrategi, etableringsstrategi, besöksnäringsstrategi, dagvattenplan och hantering av översvämningsrisker vid stigande nivåer i Vänern.

Ser vi tillbaka en tid har kommunen även lagt mycket resurser på planering och VA-utbyggnad längs Dalslandskusten, detaljplaner har tagits fram i Frändefors, i översiktsplanen har områden för bebyggelseutveckling på landsbygden och landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) tagits fram för Vänersnäs, Väne Ryr och Sikhall. Anledningen till att området kring Vänersborg och Vargön varit i fokus i TTELAs artikelserie nu är att en fördjupad översiktsplan för detta område nu är på granskning, ett planarbete som hållit på under många år. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner kring andra delar av kommunen framöver.

Pål Castell

Utvecklingsledare samhällsplanering, Vänersborgs kommun