Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: TTELA

Velanda skola är mycket uppskattad

Trollhättans stads Utbildningsnämnd har presenterat ett förslag om nedläggning av Velanda skola F-6, för att flytta eleverna till Nya Sylteskolan.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Skälen beskrivs vara av ekonomiska slag då Velanda skola kräver renovering och/eller nybyggnation, samt en fråga om integration i området Sylte.

Velanda är ett attraktivt landsbygdssamhälle som med sin geografiska fördel fortsätter att expandera och nybyggnation pågår på flera håll. Man ser ett generationsskifte där inflyttande, även utanför kommunen, söker sig till Velanda för en tillvaro på landsbygden där närhet till bra skola är av stor betydelse. Skolan har idag drygt 130 elever och drygt 80 barn i samhällets två förskolor, där efterfrågan om förskoleplats är stor och barn står på kö trots tillfällig lösning med lokal.

Velanda skola är mycket uppskattad. Den hittas på Skolverkets topplista både lokalt och på riksnivå, för bland annat studieresultat respektive trygghet och studie ro. Framgångsrikt utvecklingsarbete kring idrott och hälsa, som är en del av stadens tydligt uppsatta mål. Velanda skola är en vägledare för trygghet, gemenskap och värdering där man värnar om varandra på ett föredömligt sätt, vilket kan ses som ett resultat av en hög trivsel hos barn och personal.

Gärdhems Vi Unga är en ideell förening som på fritiden drivs av barn och ungdomar i syfte att främja barn- och ungdomsverksamheten på landsbygden. Genom tillgång till skolans gymnastiksal och område kan barnen under föräldrars stöttning arrangera, leda och utöva aktiviteter på fritiden. Närmiljön skapar möjligheten. En nedläggning av Velanda skola skulle medföra stora konsekvenser för Velanda som samhälle och för landsbygden. Skolan är kärnan i samhället och sluter invånarna och skapar gemenskap för alla.

Trollhättan är en segregerad stad, olika förutsättningar för barnen beroende på i vilket område de bor och bedriver sina studier. I förstudien som presenterades 190301 kom förslag om att bygga en ny skola och förskola på befintlig tomt och ta emot elever från andra områden, för att skapa integration i det välutvecklade skolklimat och arbetsmiljö som Velanda har att erbjuda och på så sätt skapa heterogena grupper. Velanda skola är en resurs både för de boende i området men också en stor möjlighet i stadens integrationsarbete. En nedläggning går inte bara emot stadens egna skrivelser i mål och resursplan utan den går även helt emot stadens vision om att hålla landsbygden levande. Hållbarhet och långsiktighet. Barnen är vår framtid.

Föreningen Gärdhems Vi Unga