Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Joachim Nywall
Bild: Joachim Nywall

Vi föreslår inte helt oreglerad hyresmarknad

I debattartikeln, undertecknad av Dahlin, Hansson, och Åkerlund (s), ondgör man sig högt över marknadshyror och påstår att moderater vill höja hyror med 25-50 procent. Det är tur att vi numera, tack vare digitala nättroll och ”stollar” som Trump, har ett etablerat samlingsnamn för denna typ av information - felaktig.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ingenstans. Varken på nationell eller lokal nivå föreslår moderater en helt oreglerad hyresmarknad. En hyreshöjning om 25-50 procent är därför helt orealistisk skrämselpropaganda. Moderaternas bostadspolitik bygger på en fortsatt delvis reglerad hyresmarknad. Vi delar övertygelsen om att allmännyttan med fortsatt reglering är avgörande för att nå blandad bebyggelse, där människor med olika socioekonomisk bakgrund kan bo sida vid sida.

Samtidigt är det ett faktum att dagens stramt hållna hyresreglering, i nuvarande form, är en direkt grundorsak till att Sverige lider av omfattande bostadsbrist. Trots högkonjunktur och socialdemokraternas strösslande med byggsubventioner byggs det för lite. Det lönar sig helt enkelt för dåligt att bygga hyresrätter när man inte kan ta betalt för reella kostnader och boendekvalitet. Nuvarande lagstiftning behöver ses över.

Inte nog med att regleringen i nuvarande form bromsar byggnationstakten, utan den blir också direkt kontraproduktiv, när den bidrar till att fler bostadsrätter än hyresrätter byggs. Vilket i sin tur ytterligare ökar bostadssegregationen. Att då krampaktigt vidhålla att hyresregleringen måste se ut som den alltid gjort – det är både dumdristigt och kortsiktigt.

I Trollhättan föreslår moderaterna en rad konkreta åtgärder. Bland annat ges Eidar möjlighet att sälja delar av sitt bestånd och får 200 miljoner mer i ägartillskott, för att enligt prognos kunna öka bostadsbyggandet med 50 procent fram till år 2030. Vi underlättar för byggnation på höjden genom reviderade detaljplaner. Vi bygger kommunalt p-hus som möjliggör att ”köpa sig fri” från sitt parkeringsansvar och justerar p-normen i syfte att förenkla för bostäder i centrala lägen. Vi anställer fler på planavdelningen för snabbare hantering av bygglov och marköverlåtelseavtal. Vi antar måltal om ett fast överskott på färdiga detaljplaner och byggklara tomter så att både handläggning och överklagandetider kan kortas och fler byggnationer starta snabbare. Ett transparent och digitalt register över kommunens alla byggklara tomter tillgängliggörs så att fler aktörer, stora såväl som små, kan bidra.

Avslutningsvis. Det finns mycket vi politiker kan göra åt bostadsbristen. Men en sak är säker. Varken skrämselpropaganda eller felaktig information kommer att hjälpa den som står i bostadskö. Rösta på moderaterna den 9 september!

Jennie Bergius Eriksson (m)