Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Vi har för avsikt att ge planbesked för det södra alternativet

Replik. Svar på Enligt Trafikverket är det inte svårare för småbåtar vid norra leden, 17 februari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Tack för att du är engagerad i utvecklingen av Trollhättan. Att bygga om slussarna i Trollhättan är ett stort och komplext projekt som påverkar Trollhättan ur flera olika perspektiv. Vår uppgift är att säkerställa att Trollhättans intressen - med hänsyn till invånare, kultur och natur, både nu och i framtiden - hörsammas och tas i beaktning i ett sådant här projekt.

Vi ställer oss självklart positiva till att en ny slussled ska byggas och i vår översiktsplan från 2013 har vi en utpekad dragning för den – en dragning som Trafikverket presenterade för oss efter en så kallad åtgärdssvalstudie. Den södra dragningen, vid Skoftebyn, är brett förankrad i Trollhättan.

I din insändare nämner du några fakta som vi lyfte fram i en artikel i TTELA den 15 februari och att Trafikverket ger dig andra uppgifter när du kontaktar dom. Självklart är detta problematiskt och vi har inte för avsikt att vilseleda någon eller sprida oriktiga fakta. Våra uttalanden bygger på den informationen vi har fått – eller inte fått – från Trafikverket. Det här belyser också grundproblematiken i projektet med slussarna och något som vi har lyft till projektledningen under en väldigt lång tid: Vi saknar transparensen i form av fakta, kalkyler och konsekvenser som ställs emot varandra i de olika dragningsalternativen. Vår bedömning, utifrån de många möten vi haft med Trafikverket, är att Trafikverket drivit förslaget med den norra dragningen över Västergärdet som huvudinriktning.

Vi vill trycka på att det i det här skedet är Trafikverkets uppdrag att säkerställa att både vi och invånare i Trollhättan får korrekt och nyanserade fakta om de olika dragningsalternativen, något som vi inte upplever att vi fått. Vi har en pågående dialog med Trafikverket och ser fram emot en öppen och rak kommunikation framöver, där de kan presentera korrekt och faktabaserat underlag för oss.

Men den huvudsakliga poängen med artikeln i TTELA och som vi återigen vill belysa är att det alternativet vi har för avsikt att ge planbesked för är det södra alternativet som är utpekat i vår översiktsplan. De andra dragningarna är inte aktuella för Trollhättan. Vi ser det inte som ett alternativ att inkräkta i byggnadsminnen och rekreationsområden som har starka kopplingar till stadens historia och nuvarande identitet. Områden som dessutom är de största besöksmålen i Trollhättan, både hos invånare och turister.

Håkan Falck,

utvecklingschef Trollhättans stad

Johan Bengtsson,

samhällsbyggnadschef Trollhättans stad