Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Sopbil. Vi är duktiga och effektiva och kan bli bäst på avfallsverksamhet. Vi ska ta ansvar över vårt avfall för att vi bryr oss om vår miljö, skriver debattören.
Sopbil. Vi är duktiga och effektiva och kan bli bäst på avfallsverksamhet. Vi ska ta ansvar över vårt avfall för att vi bryr oss om vår miljö, skriver debattören.

Vi har haft en bred samsyn i de flesta frågor

Replik
Svar på Sophantering i Lilla Edet, 3 september

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Som ledamot i tekniska nämnden är min uppfattning att vi ledamöter, oavsett partibeteckning, har haft en bred samsyn i de flesta frågor. Det är därför med förvåning jag läser er insändare.

Besynnerligt är att ni anser er varit för upptagna med att få själva insamlandet av hushållsavfall och ÅVC att fungera att vi inte hunnit diskutera frågan om matavfall. Det är inte sant! Frågan har diskuterats vilket framgår av upprättade protokoll. Jag vill understryka att vi som nämnd är skyldig att hantera de frågor vi är ålagda att göra och att tidsbrist aldrig kan vara en ursäkt.

Lilla Edets kommun har två ”sopbilar”. I sommar fick den ena datahaveri och togs under fem dagar ur bruk. Under tiden användes ett ersättningsfordon som inte medförde ytterligare kostnader. Verksamheten har fungerat helt enligt rutin. En ”sopbil” består av två delar, lastbil och påbyggnad. För att kunna samla in brännbart avfall och matavfall var för sig måste påbyggnaden kunna hålla avfallet separerat. Våra ”sopbilar” måste alltså förses med två fack. Det är fullt möjligt att bygga om påbyggnaden från en-fack till två-fack. Emellertid är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga om en påbyggnadsdel och behålla en uttjänt lastbil.

Anmärkningsvärt är de rena sakfel er text innehåller. Insamlande av matavfall gäller från 1 januari 2021 och inte från 2023. Insamlande av förpackningar och returpapper ställer inga krav på kommunen eftersom det ansvaret ligger kvar på producenterna – numer förstärkt.

Att avfallsverksamheten blivit 20 % dyrare är en felaktig slutsats. Inför beslut i frågan om att driva verksamheten i egen regi gjordes en jämförelse mellan befintlig kostnad och prognos på framtida kostnad. Någon ny upphandling gjordes aldrig varför det inte heller finns något att jämföra med. Att verksamheten kostar mer idag än tidigare beror på att ytterliga delar tillkommit.

Egen regi kan vara ideologisk fråga men i första hand handlar det om styrning och kontroll. Är Lilla Edets kommun huvudman för en verksamhet så bör det primära utförandet ske i egen regi. Det visar tydligt den upphandlade grönyteskötseln, en totalentreprenad där resultatet får tala för sig själv.

Vi är duktiga och effektiva och kan bli bäst på avfallsverksamhet. Vi ska ta ansvar över vårt avfall för att vi bryr oss om vår miljö.

Att ni några dagar före valet medvetet går ut med oriktigheter och felaktiga slutsatser är snarare ett desperat försök till röstfiske än att ta ansvar för vårt arbete. Det är trist!

Mats Nilsson (v) ledamot i tekniska nämnden