Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Vi satsar på personalen - oppositionen vill minska den!

Replik
Svar till Lisa Söderstedt, sjuksköterska förtroendevald Vårdförbundet, Anna-Sara Björk, sjuksköterska, Charlotte Hofmann, sjuksköterska, Emelie Dahlstrand, sjuksköterska, Emma Bilstrup, sjuksköterska, Kajsa Mandelholm, sjuksköterska, TTELA 19 november.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Personalen är den viktigaste resurs vi har i vården och omsorgen. Tillsammans med våra omsorgstagare är det den viktigaste grupp vi har att värna.

Det är därför vi i majoriteten i Trollhättans stad valt att anta den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjort med Kommunal, om att alla anställda ska erbjudas heltid, att ingen ska behöva ha en osäker anställning och att delade pass ska försvinna. Vi har tagit till oss SKL:s vädjan om att göra oss oberoende av hyrpersonal, såväl för personalen som för omsorgstagarnas skull. Hyrpersonal hämmar kontinuiteten både inom personalgrupperna och för de människor de ska vårda. Det kostar också oerhört mycket mer i det långa loppet att hyra in personal än att ha fast och heltidsanställd personal.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är partier med rötterna i den fackliga rörelsen. Vi står först i ledet när det gäller krav på att anställda ska ha rimliga arbetsvillkor och god arbetsmiljö. Vi är fackens vänner, inte dess fiende. Det var därför vi sa nej till allianspartiernas krav vid omsorgsnämndens möte i oktober, på att spara pengar genom personalminskningar och genom att ta bort rätten till heltid. Det skulle omgående innebära dels försämrad arbetssituation för de anställda, dels driva på kostnaderna eftersom det per automatik skulle innebära att mer personal skulle behöva hyras in.

Istället beslutade vi vid senaste mötet med omsorgsnämnden, den 20 november, ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ytterligare utveckla den kommunala hälso- och sjukvården.

Det bedrivs i dag en alltmer kvalificerad sjukvård i hemmet. Fler personer väljer att vårdas hemma, ofta med stora insatser från den kommunala hälso- och sjukvården. Vi vet också att det här framöver kommer att öka. Det ställer stora krav på ökad kompetens hos personalen och vi vill därför att en långsiktig plan för kompetensutveckling tas fram för alla yrkesgrupper i omsorgen.

Vi vill också se ett utvecklingsarbete där arbetets innehåll och organisation ses över och att modern teknik används, för att ge kvalificerad vårdpersonal tid för att göra det som de är tänkta att göra, nämligen det patientnära arbetet med att ge vård och omsorg.

Det tycker vi är viktigare satsningar att göra, än att säga upp personal, begränsa deras möjligheter till att få ett heltidsarbete och lägga stora resurser på att privatisera vården och omsorgen.

Lena Hult (S)

Ordförande omsorgsnämnden

Salima Daidan (S)

Vice ordförande omsorgsnämnden

Mussa Selim (S)

Gruppledare för majoriteten i omsorgsnämnden