Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Vi sjuksköterskor för ständigt höra att "vi måste spara"

Som legitimerad sjuksköterska arbetar jag under Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Patientsäkerhetslag (2010:659) och Patientlag (2014:821).

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Oavsett om det är i kommunens - eller regionens regi. Lagarna går i korthet ut på att vården ska vara: av god kvalitet, tillgodose patientens behov, delaktighet, behov av trygghet, säkerhet, integritet och självbestämmande. Där ingår även åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Alla som jobbar under HSL (2017:30) är väl medvetna om detta! Men, nu så är det som så att de allra flesta av våra högre chefer har ingen erfarenhet/kunskap av HSL däremot om SOL - Socialtjänstlag (2001:453). Två totalt vitt skilda lagar. Är inte ens säker på att våra kommunalpolitiker vet skillnaden på dessa lagar. Det är dessa människor utan kunskap/erfarenhet som styr och ställer i vårdorganisationen. Vi legitimerade sjuksköterskor har väldigt svårt för att få komma till tals. Synpunkter tas som kritik. Att anmärka på arbetsgivaren görs inte ostraffat. Klimatet har hårdnat, tyvärr…

Vi vänder många gånger ut och in på oss själva för att vi ska hinna och räcka till. Antalet som vårdas i hemmet har ökat och kommer så att göra. Platserna på sjukhusen minskar och äldreboende stängs. Många av de som vårdas i hemmet eller på boende har stort vårdbehov och komplicerad sjukdomsbild. Vården i hemmet har blivit mer avancerad. Det vi ständigt får höra ”vi måste spara”. Det finns en gräns när det inte går att spara längre. I alla fall inte inom vården. Patienter har rätt till god och säker vård och vi ska ha möjlighet att kunna utföra den. (Se ovanstående lagar).

Legitimerad sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård