Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Stefan Bennhage

Vi tror inte att fler parkeringsplatser löser problemen

Replik
Svar på Hur tänker man kring tillgängligheten i Trollhättans centrum?, 17 augusti.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

När vi utvecklar Trollhättan så är vårt största fokus att det ska bli en bra, trevlig och hållbar plats för alla. Det är en balansgång mellan många olika intressen och funktioner som vägs in i planeringen för att försöka möta olika målgruppers behov. Självklart ska det finnas möjlighet att parkera sin bil i stadskärnan och utföra varuleveranser – lika självklart är det att det ska finnas trevliga miljöer att umgås och mötas på. När vi utvecklar stadskärnan görs det i dialog med näringslivet som är verksamt där. Just varuleveranser i centrum är ett område som vi kommer titta närmare på och hitta utvecklingsmöjligheter för.

Som du skriver har antalet bilar ökat och detsamma gäller invånarantalet i Trollhättan men ytan vi har för kommunala parkeringsplatser är fortfarande densamma. Det innebär att vi är fler invånare, och även besökare, som behöver samsas om platsen. Vi har olika parkeringszoner med olika parkeringstider och principen är att ju närmare centrum desto kortare parkeringstid för att få en rotation på bilar och människor till handelns fördel. Målsättningen är att de mest centrala p-platserna på gatorna inte ska användas av de som arbetar eller bor i centrum under affärernas öppettider.

Det är självklart att det även i framtiden ska finnas möjligheter till parkering för de som gör ett snabbt besök eller ärende i centrum. Men det bygger också på att de som planerar att vara i centrum en längre tid, och har möjligt att gå en kortare sträcka från de större parkeringarna strax utanför stadskärnan, faktiskt gör det. Framtidens städer, inte bara Trollhättan, kommer bli mer tätbefolkade och det blir då viktigt att fler väljer kollektivtrafik och cykel som transportmedel.

Vi vet även att e-handel är en stor konkurrent till butikshandeln och inte endast större köpcentrum och tror därav inte att fler parkeringsplatser i centrala staden skulle lösa problematiken kring centrumhandeln. Vi försöker stötta näringslivet i stadskärnan genom att skapa och förbättra mötesplatser och tillsammans med flera olika aktörer anordna evenemang och aktiviteter som ska locka besökare.

Slutligen kan vi informera om att vi har inventerat beläggningen av parkeringsplatserna i centrum vid olika tider, veckodagar och årstider under ett par års tid och hittills aldrig funnit att beläggningen vid någon tidpunkt överstigit 80 procent.

Mikael Sundström, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Elisabeth Linderoth, gatu- och parkchef Trollhättans Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen