Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Av någon anledning är det få andra partier som hittills visat sig vilja göra Liberalerna sällskap när det gäller sådana besparingar, uttrycker debattören.

Besparingar på politik

Partistödet går enbart till de i kommunfullmäktige invalda partierna. Det är inte en arvodering för politikerna själva, utan avser utbildning, betala hyra och informationsmaterial till exempel och därmed säkerställa en infrastruktur för demokrati. Man kan förvisso spara något även där. Vår liberala modell, om man ska spara där, utgår från ett avtrappat mandatstöd. Man borde kunna överväga att ju fler mandat ett parti har, desto mindre är varje mandat "värt".

Redan i decemberbudgeten föreslog vi liberaler besparingar på det politiska området. Vårt förslag är att avskaffa politiska sekreterare, samt att ta bort 1:e vice ordförande i alla nämnder utom kommunstyrelsen. Avsikten med det är att träffa politiska kostnader som i huvudsak utgör arvoderingar, och därmed också är föremål för automatiska ökningar. Det är alltså löner som räknas upp enligt kollektivavtal, respektive arvoden som också räknas upp automatiskt, oavsett hur mycket kommunen ska spara på annat. Båda dessa liberala förslag ger dessutom avsevärd större besparingseffekt, än förslaget med drakoniskt sänkt partistöd.

Vårt förslag är också direkt riktat mot just politiska "förläningar". Av någon anledning är det få andra partier som hittills visat sig vilja göra Liberalerna sällskap när det gäller sådana besparingar. Vi anser dessutom att den typen av besparingar också är mer jämförbara med de besparingar som nämnderna och medborgarna/brukarna råkar ut för. Vi får alla dela bördan av det ekonomiska vanstyre som länge präglat vårt röda Trollhättan. Vi i L kommer under 2019 att återkomma med skarpa förslag om besparingar även på det politiska området. Men det ska erkännas att alla besparingar är grannlaga, och på något sätt träffar verksamheter och människor. Vi i L föredrar att ordentligt tänka igenom hur besparingar ska gå till.

Anders Castberger (L)

kommunfullmäktigeledamot