Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Utveckling. Nu senast beslutet om omstrukturering av hälso- och sjukvården, där det råder politisk enighet mellan partierna om målen för den framtida hälso- och sjukvården, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Dags för en regional sammanhållningspolitik

En bärande idé inför bildandet av Västra Götalandsregionen 1999 var att den nya regionen ska bli en kommunernas region. Övertagandet av regionutvecklingsansvaret, till exempel inom infrastruktur och kollektivtrafik, i kombination med ansvaret för invånarnas hälso- och sjukvård skulle skapa förutsättningar för en dynamisk utveckling i hela territoriet.

Utvecklingen har inte stannat sedan dess. Urbaniseringen har tilltagit, och världen har genom den accelererande globaliseringen har både kommit närmare, men också skapat nya villkor i länder och regioner. Västra Götalandsregionen betecknas ofta som ett Sverige i miniatyr. Här finns både storstaden Göteborg som en dynamisk motor i Västsverige, de andra sex arbetsmarknadsregionerna, samt landsbygdsorter med behov av både utveckling och tillgång till service. Under åren sedan regionens bildande har en rad beslut och strategier styrt det fortsatta utvecklingsarbetet, både inom regional utveckling och inom hälso- och sjukvården. Nu senast beslutet om omstrukturering av hälso- och sjukvården, där det råder politisk enighet mellan partierna om målen för den framtida hälso- och sjukvården. Inom regionutvecklingsområdet är de formulerade målen i strategin VG2020 som är vägledande och styrande. Det finns också ett antal andra strategier och styrande beslut som påverkar territoriets framtida utveckling.

Samhällsutvecklingen står aldrig still. Framtiden skrivs idag genom de beslut vi fattar, och de vägval vi gör. För att intentionerna med regionbildningen även i framtiden ska kunna fortleva, och för att garantera att samtliga regiondelar får förutsättningar för god utveckling och tillgång till regional service behöver nuvarande och kommande strategier utgå ifrån ett helhetsperspektiv som bidrar till en sammanhållning i hela territoriet. Därför kommer vi, om vi får förtroendet av väljarna i valet den 9 september, att arbeta för att Västra Götalandsregionen fastställer en sammanhållningspolitik, där en målbild för utveckling av regiondelarna fastställs utifrån de lokala förutsättningarna och får en styrande roll i utveckling och revidering av gällande eller kommande strategier i regionen. Vi tror på en sammanhållen region som både tar tillvara städernas behov, men också ser landsbygdens behov och förutsättningar. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

I valet den 9 september bestämmer du om vi ska få stöd att förverkliga denna utveckling.

Per Eriksson (S), kommunalråd Bengtsfors

Michael Karlsson (S), kommunalråd Åmål

Tommy Johansson (S), kommunalråd Mellerud

Pelle Norlin (S), kommunalråd Dals Ed

Bijan Zainali (S), regionrådskandidat