Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

SAKNAS BEVIS. Man kan vända på resonemanget och säga att det saknas bevis för att Gud inte finns.

Det finns goda skäl att tro på Gud

Religion. Rolf Ahlberg påstår att det inte finns vetenskapliga bevis för att Gud finns. Så långt håller jag med. För Gud ryms inte inom vetenskapen.

Replik

Svar till Rolf Ahlberg (16 november)

Men avsaknaden av bevis är i sig inget argument emot Guds existens. Det säger mer om vetenskapens begränsningar. Man kan ju också vända på resonemanget och säga att det saknas bevis för att Gud inte finns. Sådana ska väl också finnas om en ateist ska vara säker på sin sak?

Låt oss i stället för bevis tala om argument för eller emot Guds existens. Det finns nämligen observationer som faktiskt kan tyda på att det skulle kunna finnas en Gud:

Allt som finns i den här världen har en orsak, borde inte själva världen i sig också ha det?

Hur skulle en personlighet kunna uppstå ur något opersonligt?

En totalt slumpmässig evolution förutsätter mycket ”tur” och en oändligt lång tid, förefaller det inte troligare att någon styrt utvecklingen?

I alla fall är min slutsats att det krävs mycket mer tro för att tro på slumpen än det gör för att tro på en skapargud.

Sedan tar insändaren också upp frågan om ett liv efter döden. Detta är den kristna trons starkaste gren. Vi har faktiskt en Jesus som var död men sedan återvände till livet. Utrymmet i en insändare räcker inte för någon längre argumentation för Jesu uppståndelse. Jag kan bara utmana alla att komma med en alternativ förklaring till att graven var tom, att så många mötte den uppståndne och att lärjungarnas liv blev så förvandlade efter denna händelse. Under tiden fortsätter vi i kyrkan att bekänna både Gud och de dödas uppståndelse.

Thomas Holmström

präst i Brålanda