Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Johan Nilsson/TT

En ”(S)tupstock” få talar om

I valet 2010 anklagade Socialdemokraterna Alliansregeringen för att skapa en ”stupstock”, när en bortre gräns infördes för sjukskrivning. Tanken var att personer skulle fångas upp för rehabiliteringsinsatser där så var möjligt, och inte hamna i permanent sjukersättning (sjukpension).

Tyvärr blev det för många en knepig övergång att bli utskriven från Försäkringskassan och istället inskriven på Arbetsförmedlingen, och oklart med vilken ersättning man skulle få. Vissa hamnade i försörjningsstöd, som kan ses som sista utvägen, då man inte får äga i princip något av värde.

I nästa val, 2014, lovade S att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort och minska sjuktalen. De lovade även att avveckla Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin, därför att det ”inte gav människor riktiga jobb”. Nej, inte för alla, och även där fanns regler att rätta till. Men det som hänt är att merparten av de över 30 000 personer inom Fas 3, inte fått något annat istället.

S har inte förstått vad de krävde av Alliansregeringen eller vad de själva genomfört i regeringsställning. Ju längre någon varit borta från ett arbete, ju längre tid att komma tillbaka.

Idag utförsäkras personer från Försäkringskassan trots läkarintyg. FK:s egna förtroendeläkare har överprövningsrätt trots att de aldrig träffat dem. Människor hamnar i en omöjlig situation där de kan – men troligen inte orkar – överklaga besluten, och får inte den ersättning de räknat med som ska betala hyran för nästa månad.

Redan 1999 infördes i Hälso- och sjukvårdslagen patientens rätt till second opinion, det vill säga rätt att komplettera en läkares bedömning med utlåtande från annan läkare. Denna rätt stärktes 2015 i den nya Patientlagen, där varje patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har rätt till ny medicinsk bedömning. Patienten ska också erbjudas behandling som den nya bedömningen anger, och att få den i ett annat landsting än sitt eget.

Vad skulle hända om alla berörda reser sig och kräver en second opinion på sina läkarintyg, söker vård i andra landsting eller att få ordentliga utredningar gjorda av AF och FK om sin arbetsförmåga? Hur skulle S reagera då?

Jag som kristdemokrat vill att människor ska få arbeta 100 procent av sin förmåga. Vissa orkar jobba några timmar om dagen och det är deras 100 procent. Att få lön den tid man kan jobba och resten är till exempel sjukersättning, skapar en bättre tillvaro både socialt och ekonomiskt för den enskilde i nuläget såväl som vid pensionen, och för samhället i stort.

Penilla Gunther (KD)

Riksdagsledamot