Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Ett invandringsdilemma - kvalificerad arbetskraftsinvandring

För att kunna få studiestöd från CSN för studier som utländsk medborgare så måste man uppfylla vissa villkor. Du kan ha rätt till studiestöd från CSN på olika sätt om du är medborgare i ett EU/ESS-land eller Schweiz.

Dock vill jag påpeka att personer som är medborgare i ett land utanför EU/ESS-land eller Schweiz och få studiestöd inte har samma rätt. Självfallet är detta fall mer utbrett i Sverige. Jag kommer att nämna alla villkor i denna insändare baserat på dem.

De som är medborgare i ett annat land än EU/ESS-land eller Schweiz kan också uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Jag kommer att nämna alla villkor i denna insändare baserat på dem som också är över 20 år. Det första sättet är att man måste ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att kunna få permanent uppehållstillstånd så måste man uppfylla vissa villkor. Villkoren är lite komplicerade och det är för svårt för att sammanfatta det här. Emellertid tar det minst fyra år för att få permanent uppehållstillstånd.

Det andra sättet är att man måste ha permanent uppehållsrätt i Sverige. Det här fallet är inte utbrett i Sverige och man kan få permanent uppehållsrätt om man bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst fem år tillsammans med en EU/ESS-medborgare som man är anhörig till.

Man har också rätt till studiestöd om Migrationsverket har bedömt att man är flykting eller skyddsbehövande och om man har uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Man kan också vara anhörig till en sådan person för att få studiestöd. Man kan få studiestöd om hen är anhörig till svensk medborgare. På de fallen behöver uppehållstillstånd vara giltigt men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Dock har en asylsökande inte rätt till studiestöd om man aldrig har haft uppehållstillstånd.

Utbildningen för studier på grundskole- och gymnasienivå på Komvux och folkhögskola är givetvis väldigt viktigt när det gäller integrationspolitiken. Man måste ha kunskapskravet att börja jobba, att bidra till samhället och att delta i det sociala livet. Komvux och folkhögskolor spelar en viktig ledande roll för invandrare. Man får ha 809 kronor/vecka studiebidrag om man studerar 100 procent. Dock ökar studiebidrag med tilläggsbidrag om man har barn. Och det är 962 kronor/vecka om man har ett barn samt är det totalt 1.161 kronor/vecka om man har fyra barn. Dessutom skaffas ekonomiska resurser för denna utbildning från skattebetalaren.

Jag flyttade till Sverige för att studera magisterexamen för nästan nitton månader sedan. Jag började jobba som en ingenjör efter skolan. Min familj flyttade också hit för tio månader sedan. Min fru är en erfaren apotekare. Dock behöver hon lära sig språket för att studera kompletteringsutbildning för apotekare och börja jobba i Sverige som legitimerad apotekare. Nu studerar hon svenska på vuxenutbildningen och egentligen går det väldigt bra. Hon ansökte till studiebidrag men tyvärr kunde hon inte uppfylla något av villkoren för att ha rätt till studiestöd eftersom hon har ett tvåårigt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att bo och jobba i Sverige på samma sätt som jag har. Hon måste ha permanent uppehållstillstånd vilket betyder att hon måste vänta minst fyra år för att få ha rätt till studiebidrag medan hennes man jobbar heltid och betalar skatt i Sverige. Det är helt orättvist tycker jag och hur bidrar det här fallet till integrationspolitiken? Jag tycker att man ska kunna få studiestöd om hen är anhörig till en man som redan har betalat ett års skatt i Sverige även om de har tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Vi är kvalificerade invandrare som har bestämt sig för att flytta hit eftersom vi gillar Sverige. Vi har respekt och stor sympati för samhällskultur och samhällsvärderingar i Sverige. Dessutom vill vi delta i samhället. Jag tror att integrationspolitiken också måste betjäna till högkvalificerad invandring i Sverige inte bara människor som behöver skydda sig och söker sin tillflykt i Sverige. Studiebidraget som jag har påpekat här exemplifierar bara en av de hinder och svårigheter som högkvalificerad invandring i Sverige står inför. Annars finns det också många andra signifikanta och viktiga saker.

Jag tror att högkvalificerad arbetskraftsinvandring behövs för att avhjälpa de största problemen i Sverige som är invandringen, vårdköerna och skolor. Sverige måste uppmuntra den högkvalificerade invandringen.

Cihan