Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Friskindex. Det är dock synnerligen intressant att man ägnar sig åt hälsoscreening för att varje anställd individ ska få stöd och insatser så att Eidars ska kunna uppnå sitt friskindex, skriver debattören.

Går lojalitet före hälsa hos Eidars anställda?

Dags att belysa personalpolitiken vid ett av Trollhättans stads, via Trollhättans stadshus helägda dotterbolag, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

I den layoutade verksamhetsberättelsen för år 2017 noteras intressanta punkter som ska genomsyra företagets interna personalpolitik och dess externa kundförhållanden. I den nya organisationen ska anställda ges möjligheten att utvecklas eller forma nuvarande tjänst efter kompetens, idéer och intresse.

Eidars nya kompetensverktyg är tänkt att underlätta arbetet och dialogen mellan chef och medarbetare vad beträffar medarbetarens kompetens. Efter tio månaders implementering av Eidars nya kompetensverktyg konstateras att de anställdas personliga hälsa riskeras. Möjligheter att utföra arbetsuppgifter, som den anställde medarbetaren innehar kompetens och utbildning för, undergrävs på så sätt att risken för uppenbar och omedelbar fara för eget liv direkt föreligger, i det att ingenting görs för att komma tillrätta med oförmågan i ledarskapet där arbetsgivaren är totalt arbetsmiljöansvarig.

Det är dock synnerligen intressant att man ägnar sig åt hälsoscreening för att varje anställd individ ska få stöd och insatser så att Eidars ska kunna uppnå sitt friskindex.

Anställdas lojalitet med bolaget går så långt att man trots ohälsa arbetar under stark psykisk press och oerhörd belastning då man inte kan utöva sin kompetens i sin yrkesroll för att arbetsbeskrivningar inte presenteras, samt att arbetsuppgifter åläggs vida utanför kompetensområdet för att uppnå positiva kundrelationer.

Hur är det då ställt med de anställdas egna hälsa, som inte mäts enligt friskindex parameter, när chefskapet utövas efter den totalimplementerade värdegrund som råder?

Resultatet visas inte externt, men är intressant att belysa då man vid sex befattningar ser att två anställda är sjukskrivna, en går på föräldraledighet. De tre kvarvarande är så lojala att de ställer sin hälsa på spel för att friskindex ska ges en värdig nivå med ett positivt anseende utåt.

Om chefskapet inte upprätthåller en kompetens som är adekvat för tjänsten, torde nog styrelsen besinna sig över sin iver att utsätta anställda medmänniskor för sådan behandling i den personalpolitik som bedrivs.

En extern revision, om företagets personalpolicy, vore på sin plats så underställda inte drabbas av total fysisk och psykisk utmattning, då chefskapet inte lever upp till normen enligt företagets verksamhetshandbok.

Med målet friskindex på 82 procent år 2020 faller de andra 18 procent utanför – eller?

Dennis Haglund