Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vill upplysa ”miljömedveten” om att granen är det mest värdefulla trädslaget för närvarande att plantera inte enbart för avkastning/hektar, uttrycker skribenten.

Granen är det värdefullaste trädslaget

Replik
Svar till ”miljömedveten”, TTELA 18 februari.

Det är helt riktigt att mer lövridåer i ett skogsbestånd kan minska farten i spridningen av en skogsbrand, men det absolut mest betydelsefulla är vindstyrkan. Blåser det> 10 meter/sekund hjälper inte lövinblandning/lövridåer ett dyft för då blir det toppbrand. Att våtmarksdikning sedan länge är förbjuden i Sverige bortser insändaren ”miljömedveten” helt ifrån. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen till och med för ny-dikning på skogsmark samt anmälan till Skogsstyrelsen för skyddsdikning efter avverkning samt dikesrensning.

Vill upplysa ”miljömedveten” om att granen är det mest värdefulla trädslaget för närvarande att plantera inte enbart för avkastning/hektar utan granen är även det mest värdefulla trädslaget utifrån den biologiska mångfaldens skull. Artdatabanken vid Statens Lantbruksuniversitet konstaterar att granens betydelse som värd för andra arter såsom växter, svampar och ryggradslösa djur är granen det mest betydelsefulla trädslaget av Sveriges alla träd och vedartade växter. Granen är viktig värdväxt för 1100 arter och utöver värdväxt utnyttjas den av ytterligare 600 arter. Som klar tvåa kommer tallen 920 arter. Lövträd som eken 880 arter och björk 810 arter hamnar på tredje respektive fjärde plats. För den biologiska mångfaldens skull borde bolag och alla skogsägare fortsätta att plantera gran.

Fakta är viktigt