Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Industriförtagen fortsätter att ha luft under vingarna, uttrycker debattörerna. Bild: Saab

Industrin är basen för välståndet i Västra Götaland

Industrin skapar nära 200 000 jobb i Västra Götaland. Det visar en ny undersökning från Teknikföretagen. Västra Götaland är därmed ett av Sveriges industristarkaste län. Nära hälften av allt förädlingsvärde – drygt 44 procent av bruttoregionalprodukten (BRP) – som skapas i länet härrör från industrin.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

161 000 personer arbetar direkt i Västra Götalands industri och dess underleverantörer. Ovanpå detta motsvarar skatteintäkterna från industrins sysselsättning i länet samt industrins bidrag till statens transfereringar till kommunerna, 15 procent av verksamhetskostnaderna inom länets kommuner och landsting. Det motsvarar 31 000 jobb inom länets kommuner och landsting. Totalt skapar alltså industrin i Västra Götaland nära 200 000 jobb.

Det och en mängd nya fakta om Västra Götalands ekonomi har Teknikföretagen tagit fram i en rapport som presenteras på ett seminarium om industrins betydelse, som hålls den 18 februari på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Blickar vi ut över hela landet så framträder en mycket positiv bild när vi tittar på industrins betydelse. Antalet sysselsatta inom kommunsektorn och staten som finansieras av ovan nämnda skatter uppgår till cirka 185 000 personer i hela landet. Tillsammans med de drygt 830 000 personerna som sysselsätts direkt och indirekt, så skapar industrin därmed en sysselsättning på fler än en miljon personer.

På nationell nivå är således industrin basen för värde- och jobbskapande och för ett fungerande samhälle i stort. På lokal och regional nivå är industrins nyckelroll ofta ännu mer dominerande.

Från tid till annan under de senaste åren, har det argumenterats att industrins betydelse för svensk ekonomi och välstånd har minskat kraftigt. Att industrin snabbt håller på att förlora sin nyckelroll som motor och välståndsskapare är dock en myt och ett missförstånd. Däremot innebär teknologisk utveckling, globalisering och andra faktorer att industrin finner nya vägar framåt. Industrin blir snarare mer integrerad med dess varu- och tjänsteleverantörer i Sverige och utomlands. Ökad efterfrågan på industrins produkter skapar också efterfrågan och fler jobb bland industrins leverantörer, inte minst av tjänster.

Industrin står för över 20 procent av svensk BNP och nästan 18 procent av sysselsättningen, om vi inkluderar de industrinära, ofta högkvalificerade tjänstenäringarna i kalkylen. Dessutom står industrin för varannan forskningskrona i Sverige. I Västra Götalands län står industrin för hela 44 procent av länets samlade produktion, det vill säga dess totala förädlingsvärde.

Industrin mäts hela tiden mot en global konkurrens. Idag produceras komponenter och insatstjänster från underleverantörer spridda över hela världen. Att genom handel ha tillgång till och vara en del i det nätverket genom EU och den globala handeln är en avgörande styrka för svensk industri och för Sverige.

Klas Wåhlberg

vd, Teknikföretagen

Mats Kinnwall

chefekonom, Teknikföretagen