Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Idyll. De föreslagna planerna för den nya stadsdelen som berörs av riksintresset för kulturmiljövården berörs även av bland annat riksintressen för sjöfarten, friluftslivet och totalförsvaret, skriver debattören.

Knorren – en viktig del av Trollhättans själ

Trollhättans älvområde, från Stallbackabron i norr till Åkerström i söder med öar och strandnära områden, är klassat som riksintresse för kultur­miljövården. Inom detta område ligger Knorren med sin gröna oas och Stridsberg & Biörcks skyddsvärda industribyggnader.

Älvområdet är, för hela riket, ett unikt område med lång kulturhistorisk utveckling. Talrika fynd av flinta från äldre stenålder har hittats på norra delen av Knorren och intilliggande öar vilket tyder på ett stort antal boplatser. Runt mitten av 1360-talet fanns, på Slottsön, Ekholms slott med sin spännande historia. Alla mjöl- och sågkvarnar på 1500- och 1600-talen tog sin kraft från fallen.

Älvområdet som var en viktig transportled för järn- och timmerexport från Bergslagen, ledde till byggandet av slussar. De första försöken gjordes på 1700-talet. Nästkommande slussar togs i bruk 1800, 1844, 1916. Industriepoken från mitten av 1800-talet utnyttjade vattenkraften i fallen där bland annat Stridsberg & Biörck startade sin verksamhet. I och med att fallen dämdes upp och Olidestationen byggdes fick Stridsberg & Biörck sin nya plats på Knorren med tillgång till fri energi.

De föreslagna planerna för den nya stadsdelen som berörs av riksintresset för kulturmiljövården berörs även av bland annat riksintressen för sjöfarten, friluftslivet och totalförsvaret.

Den nya planerade stadsdelen med sin oacceptabla bebyggelse, sin iögonfallande höjd, högre än järnvägsbrons torn, kommer att skapa ett stort outplånligt ”sår” i älvområdet som är Trollhättans själ. Vi vill kunna blicka ut över vårt vackra älvområde utan störande mångvåningsbebyggelse. Låt Knorren få vara en grön lunga och stadspark i älvrummet för oss Trollhättebor och för våra turister.

Varför inte skapa ett, för oss alla, ­efterlängtat museum på Stridsberg & Biörcks industriområde? Ett museum som visar ”folkets” historia. Den historia som sedan länge ligger nedpackad i sina lådor tillsammans med alla fornfynd.

Många är vi som inte vill se en ny stadsdel på Knorren. Vilka åsikter finns hos alla föreningar som har ett stort intresse för sin stads natur- och kulturmiljöer? Vilka politiska partier säger nej till exploateringen av Knorren?

Knorren, ja – det är en historie­förfalskning att döpa om Knorren till Vårvik. Vårvik är en fin oas som värnar om djur och natur samt visar ett stort intresse för byggnadsvård.

Detta stora ingrepp i vårt fina älv­område kräver en folkomröstning.

Kathleen Håkansson