Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Sist återstår ju frågan om vem som bär ansvaret och där med också är den som kommande anmälningar ska riktas emot?, skriver insändarskribenten.

Krafttag behöver tas på Överby

Replik
Med anledning av insändaren den 3 december från signatur ”HJÄLP” beträffande återkommande vansinneskörning på Överby köpcentrum, samt efterföljande artikeln den 12 december där Marie Newsome kommenterar och Jack Lennartsson klassiskt ”duckar” för problemet måste jag kliva in i debatten.

Personligen kan jag skriva under på det ständigt återkommande oväsen som insändaren den 3 december poängterar. Likt det där också specificeras är det mycket riktigt till 99 procent äldre Volvobilar som står för detta oväsen, oftast med neonljus och diverse annan obskyr utrustning. Dock är det ljudnivån som är det störande i det hela och vid många tillfällen per månad blir volymen så pass hög att både vuxna och barn i familjen vaknar på nätterna av detta oväsen.

Enligt Marie Newsome har man på området använt sig av väktarbolag för att försöka motverka problemet. Följdfrågan bli naturligt – i vilken utsträckning, för sällan har motsvarande synts till? Pratar vi dagar, veckor eller månader? Att använda sig av väktarbolag under korta perioder är givetvis inte en lösning på problemet, utan endast kortsiktigt slöseri med pengar.

Krafttag behöver tas och då givetvis av de ansvariga för området, som är betydligt större än bara själva Etage-området. Råder någon samverkan på området av diverse näringsidkare/markägare etcetera? Inte minst med tanke på att anställda på området enligt artikeln 12 december upplever dessa träffar som obehagliga och hotfulla! Ingen ska behöva uppleva sin arbetsplats som otrygg!

Enligt Jack Lennartsson på polisen ska dessa händelser rapporteras. Detta görs, som tidigare nämnts, cirka tjugo till trettiotal gånger per kväll i vissa fall. Frågan är ju vad det hjälper när grannar ihop med undertecknad kan intyga att problemet är något vi har fått dras med i flera år? Att anställda på området känner sig otrygga och blivit hotade är givetvis också bekymrande och gör det än mer allvarligt.

Lennartsson nämner att en lösning på problemet kan vara att anordna träffar på utvalda områden – detta har löst problemet på andra områden i vårt land. Samtidigt bekräftar representant från Trestads Racing att intresset från både polis, kommun och trafikverket är svalt när detta tas upp. Verkar som ett klassiskt Moment 22!

Sist återstår ju frågan om vem som bär ansvaret och där med också är den som kommande anmälningar ska riktas emot? Jag tänker då framför allt på brottsbalkens 16:e kapitel som handlar om brott mot allmän ordning, men även 9 kapitlet 3 paragrafen i miljöbalken då problemet uppenbart påverkar folks hälsa i form av sömnproblem etcetera. Personligen har jag likt många andra ringt polisen tiotal gånger senaste månaderna och också fått konstaterat att man är ett av många samtal rådande kväll gällande detta illdåd.

Slutligen kan man ju inte annat än att ställa sig undrande till hur en bil av detta slag kan genomgå en regelrätt besiktning? Enligt Transportstyrelsen får ljudnivån från en personbil ej överstiga 74 dB. Här pratar vi om minst det dubbla!

Anders

Boende i området