Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Engagemang. Låt engagerade medarbetare verka i sin befattning utan att utsättas för direkt ohälsa och utbrändhet! Bild: Stefan Bennhage

Ledarskapet inbegriper inte arbetsmiljöansvar?

Replik
Svar på Ett företag med ambitioner och gott hjärta, 12 november.

I affärsplanen visas att strategiska mål med stöd av en tydlig och entusiasmerande ledningsorganisation ska ge trivsel och utvecklingsmöjligheter för Eidars medarbetare. I ett öppet företagsklimat framhålls mätbara index beträffande företagets operativa mål.

Redan år 2016 fastslogs målsättningen vara att vinna Fastigo's stora pris för förtjänstfullt personalarbete. Ledningssystemet kvalitetssäkrades i enlighet med FR2000. Medarbetarenkätens visualisering bör därför synas nu för styrelsen då den enligt Handlingsplan Människorna 2016 skulle genomförts 2017. I handlingsplanen ses kompetensförsörjning som en nyckelfaktor för företagets attraktion som arbetsgivare.

Vad man inte kan utläsa i Handlingsplan Människorna 2016 – 2020 är framförhållning i ledarskapet, trots handlingsplanens målsättning. Kanske är det så att befattningsbeskrivningen för operativ ledare inte inrymmer en sådan potential, trots att SABO:s temautbildningar innevarande år haft ledarskapet under luppen. Det vore på sin plats att det utövas för medarbetarnas bästa och innefattar ett fullständigt erkännande för varje medarbetares enskilda förutsättningar att utföra sitt arbete, så att inga arbetsrelaterade hälsoproblem uppstår. Beträffande företagets värdighet som arbetsgivare noteras målsättningar att bredda anseendet utåt, men att verktygen för att komma dithän står i paritet med ledarskapets kompetens.

Det uttrycks i repliken att En person arbetar med arbetsmiljöfrågor på heltid, men i realiteten innefattar befattningen bland annat att även ta hand om samtliga feriearbetare, optimalt för kundernas bästa. Notera ledarskapets delegation av arbetsmiljöansvaret till en anställd person, varvid AML åsidosätts. Ledares befattningsbeskrivning ska följa AML enligt kapitel 2 § 1 där ”arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa”. I en av medarbetarnas brandskyddsutbildning under oktober kunde räddningstjänsten notera att ingen av de 30 deltagarna visste vilka som är skyddsombud vid AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag. Signifikant för ett framstående arbetsmiljöarbete är att ingen heltidstjänst behövs, men förståeligt i realiteten då ledarskapet inte inbegriper arbetsmiljöansvar enligt AML, vilket får medarbetare att bränna ut sig i sin profession, till förmån för bolagets målsättning enligt ovan.

Låt engagerade medarbetare verka i sin befattning utan att utsättas för direkt ohälsa och utbrändhet!

Dennis Haglund