Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Vård. Här i Västra Götaland vill vi socialdemokrater se en annan utveckling, där regionen stärker de egna verksamheterna och skapar förutsättningar för att alla får en jämlik vård av hög kvalitet, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Moderaterna har misslyckats med NU-sjukvården

Vi socialdemokrater i regionen och kommuner i Fyrbodal är mycket oroade över den situation som vi ser inom NU-sjukvården. Det moderata styret fortsätter att underfinansiera sjukhuset och den utvecklingen är ohållbar.

Det snabbt accelererande underskottet – i dagsläget drygt 100 miljoner kronor - kommer att innebära att sjukhuset tvingas till ytterligare sparåtgärder, något som försämrar det redan kritiska läget. Detta samtidigt som bristen på öppna vårdplatser, mycket hög beläggningsgrad på befintliga platser och alarmerande personalsituation inom vissa specialiteter har lett till försämrad tillgänglighet och långa väntetider. I juli hade drygt 10 000 patienter väntat på ett besök eller behandling, varav drygt 2 000 mer än 90 dagar.

Samtidigt som den moderatledda majoriteten genom bristande långsiktig planering och orealistiska ekonomiska ramar tvingat den egna verksamheten till återkommande sparpaket fortsätter skattepengar att strömma ut till privata vårdgivare och bemanningsföretag, vilket i regel kostar två till tre gånger mer än vård i egen regi. Detta anser vi vara orimligt för att nå en jämlik vård för våra invånare i Fyrbodal. Utvecklingen kan inte fortsätta utan att på allvar skada förtroendet för den offentliga hälso- och sjukvården. Det innebär även allvarliga konsekvenser för den kommunala hälso- och sjukvården.

Den politiska ledningen måste fokusera på att minska väntetiderna så att invånarna får den vård de behöver. Detta gäller inte bara sjukhusen utan även vårdcentralerna. Patienter måste snabbt få kontakt med vården och få sitt behov tillgodosett.

Vi socialdemokrater finner det anmärkningsvärt att allianspartierna som styr två av landets största sjukvårdsverksamheter, i Stockholm och Västra Götaland, skuldbelägger den S-ledda regeringen nationellt för sitt eget misslyckande.

Här i Västra Götaland vill vi socialdemokrater se en annan utveckling, där regionen stärker de egna verksamheterna och skapar förutsättningar för att alla får en jämlik vård av hög kvalitet. Det kräver realistiska ekonomiska förutsättningar för basverksamheten i sjukhusen, förbättrade löne- och arbetsvillkor för personalen och fokus på vårdens kärnverksamhet. Dessa åtgärder, tillsammans med den S-ledda regeringens fortsatta satsningar på välfärden under kommande mandatperiod måste leda till förbättrad tillgänglighet, kortare väntetider och tryggare vård för våra invånare.

Bijan Zainali (S)

Regionrådskandidat

Paul Åkerlund (S)

Kommunalråd, Trollhättan

Marie Dahlin (S)

Kommunalråd, Vänersborg

Ingemar Samuelsson (S)

Kommunalråd, Uddevalla