Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Som det nu är behöver partierna sina väljare bara på valdagen. Att bli riksdagspolitiker är idag ett av de mest lönsamma yrkena som unga kan välja helt utan egen utbildning, menar debattören. Bild: Jessica Gow/TT

Om politikers arvoden och moral

I ledare beskriver Max Eskilsson den senaste tidens politiska avgångar som skett på grund av att ledamöter inte varit nogräknade med att uppföra sig eller haft sina fingrar alltför djupt nedstoppade i regelverkens arvodesburkar.

Att inte tänka på att det är skattebetalarnas pengar utan se mera till sin egen vinning, är förstås klandervärt. Det finns ett gränsområde mellan regelverk och heder som varje folkvald måste behärska. Men med en allt frikostigare försörjning med skattemedel blir det allt svårare att upprätthålla en god moral.

Partierna får sin försörjning i allt högre grad från skattemedel. I snitt har partistödet till riksdag, landsting och kommuner ökat med 15,5 miljoner kronor per år de senaste 40 åren, enligt statsvetare Magnus Hagevi på Linnéuniversitetet.

Andelen statligt stöd som riksdagspartierna får, har ökat i snitt från 53,5 procent 2014 till 62,6 procent 2016, enligt Kammarkollegium. Samtidigt utgör stödet från medlemmarna endast några få procent. En riksdagsmans grundarvode är 66900 kronor/månad. Man kan få guldkort på SJ för 89100 vilket inkluderar förstaklassplats och måltid eller klippkort på flyget om man bor långt borta. Hjälp med hyran i Stockholm utgår med 8600 kronor/månad. Bidrag till utlandsresor i arbetet utgår med 50000 kronor/mandatperiod. Om man slutar efter ett år kan man få 85 procent av arvodet i två år, ibland längre. Har man fyllt 50 år utgår ersättningen till 65. I mitten av 1990-talet tjänade statsanställda 68 procent av de folkvaldas arvoden. 2011 når de bara upp till 56 procent.

Det statliga stödet är tänkt att vara en garanti för partiernas långsiktiga planering och ge stabilitet i det demokratiska arbetet. Men om de folkvalda får det alltför frikostigt, ökar avståndet till väljarna, vilket får följder för demokratin. Det lämnas varje år in en handfull motioner om sänkta arvoden eller mindre inkomstgaranti. Men de avslås slentrianmässigt. Som det nu är behöver partierna sina väljare bara på valdagen. Att bli riksdagspolitiker är idag ett av de mest lönsamma yrkena som unga kan välja helt utan egen utbildning. När väljarna sviker, väntar ofta andra uppdrag eller anställningar i karriären. Förr var varje folkvald en läkare, lärare, svetsare eller postkassörska med djupa rötter i yrkeslivet och i väljarkåren.

Maria Settergren