Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ord är viktiga. Även i verksamhetsmålen och budget för en nämnd i Sveriges 41:a största kommun, uttrycker debattören.

Ord är viktiga – de talar om målet

En kommunal verksamhet ska följa de styrdokument ledningen fastställer. Det är genom dess formuleringar ledningen talar om för verksamheten och den enskilde tjänstemannen vad målet är. Otydliga styrdokument med luddiga mål är inte till hjälp för den som ska utföra det faktiska arbetet. Och om ledningen själva inte känner till sitt mål blir det omöjligt för dem att försäkra sig om att verksamheten bedrivs på bästa sätt och i önskad riktning.

Utan tydliga mål kan ledningen svårligen bedöma om skattemedel används effektivt och med önskat resultat. Vilket möjligtvis är bekvämt, men en kommunal verksamhet betalas av dina skattepengar och därför måste de användas till tydliga och konkreta resultat. I Kultur- och fritidsförvaltningens budget 2019 står det; ”Verksamheten skall främja fri åsiktsbildning och värna om yttrandefriheten och allas lika värde.” Det är snömos.

En verksamhet som tar frågan om demokrati på allvar stödjer istället fri åsiktsbildning och upprätthåller yttrandefriheten. Ord som kräver aktiv handling där nuvarande formuleringar i bästa fall begär ett passivt bevarande. Att enbart bevara räcker inte i en tid där yttrandefriheten med goda skäl kan antas vara på reträtt. För vi befinner oss i en tid där digitala aktivister söker upp och polisanmäler personer som uttryckt obekväma åsikter, serietecknare mördas och valstugor vandaliseras. En stor del av den nytillkomna befolkningen kan inte heller förmodas vara bekant med västvärldens liberala syn på yttrandefrihet för män likväl som kvinnor.

Nuvarande ledning förefaller dessvärre hysa ett svalt intresse för frågan. Begreppet yttrandefrihet nämns överhuvudtaget inte fler gånger än i meningen ovan och insatser på området lyser med sin frånvaro. Kommunen måste därför tydligt och aktivt arbeta för att sprida kunskapen att yttrandefrihet inte är en rättighet att enbart få höra det de flesta håller med om och uppskattar. Fritids­gårdar, bibliotek, skolor och andra verksamheter med uppdrag att skapa dialog, samlingar och möten mellan invånarna bör därför planera insatser för förståelsen om individens rätt att uttrycka sin åsikt, även om den är obekväm. Ett sådant uppdrag pekar ut ett tydligt och konkret mål för personal likväl som ledning. Ord är viktiga. Även i verksamhetsmålen och budget för en nämnd i Sveriges 41:a största kommun.

Mattias Furskog (M)