Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

TTELAs debatt om segregation Bild: Andreas Olsson
TTELAs debatt om segregation Bild: Andreas Olsson

Jiyan Behrozy: Den goda intentionen har försatt elever i utanförskap

I senaste avgångsklassen i årskurs nio på Kronans skola klarade endast 34,7 procent av eleverna målen för att komma in på gymnasiet. Det här, skolresultaten, är den första anledningen till att jag anser att Kronans högstadieelever bör flytta till andra skolor omedelbart.

Det här är en text från TTELA Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Endast vid två tillfällen har lite mer än hälften av eleverna haft tillräckliga betyg för att kunna komma in på gymnasiet, under de tio år som skolan har funnits. Den andra orsaken till att jag anser att skolan bör stänga igen är lägesrapporten som lokalpolisområdeschefen Rickard Fremark delgav oss om Trollhättans utsatta områden, under onsdagen på TTELA:s stora segregationsdebatt.

Lägesrapport från polisen

Kortfattat förklarade han vad polisens uppdrag är, och hur det ser just nu: ”Vi ska minska brottsligheten, öka säkerheten och tryggheten för medborgarna. Minska antalet aktörer eller personer som kommer i färd med att rekryteras, och komma in i den riskgruppen. Det är kriminella nätverk som påverkar i lokala områden. Offentliga våldshandlingar och narkotikahandel som sker delvis öppet, utåtagerande och missnöje mot samhället. För Kronogården, Lextorp och Sylte är läget allvarligt, men vi kan ändå arbeta här till vardags”.

Allt det som Fremark beskrev, och mycket mer, bland annat bilbränderna och upploppen, är orsak nr 2 till att jag tycker Kronans elever förtjänar en mycket bättre skolsituation och miljö än det som har varit under lång tid.

Kriminella rekryterar lättare om det gått dåligt i skolan

Risken för att de kriminella nätverken ska rekrytera ungdomar som inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet, och där hela vardagen blir ett enda sort frågetecken, ökar markant om man inte vänder på hela situationen snarast möjligt. Det är precis i den åldern man gärna går med i en gemenskap som visar missnöje mot samhället, med några år av dålig skolsituation som grund på det hela.

Det är enfald på Kronans skola, inte mångfald

Mina vidare anledningar till varför högstadieelevernas skolsituation behöver uppgraderas och förbättras, beskrev Kronans två mycket kompetenta rektorer väldigt väl, Linda Forssén och Mina Anger.

Bland mycket annat beskrev Anger såhär om hur man jobbar på skolan: "Vi har ju som devis på skolan att på Kronan får du vara den du är och bli den du vill. Därför att olikheter berikar och är en otrolig tillgång." Jag håller fullständigt med om att olika berikar, och förstår den goda intentionen som rektorn har. Det är bara det att, Kronans skola hade behövt en mångfald av olikheter, som ser ut som samhället i stort, för att skolresultaten ska höjas till en nivå som inte är katastrofal. Som det ser ut på Kronans skola just nu finns det ingen mångfald, det är enfald av elever vars första språk inte är svenska. Och det är det här landets officiella språk som behövs för att en större majoritet av skolans elever ska klara betygen. Därför hade de behövt olika kamrater, som klasskompisar som talar svenska och inte elevernas egna hemspråk.

God tanke, men förödande i resultaten

Den goda intentionen som många har och haft, har i tio år. och troligtvis fler år till, om inget görs snart, försatt många elever i fortsatt segregation, arbetslöshet och utanförskap. Jag ställer mig fortfarande frågandes om vilken skolpersonal och vilka politiker som skulle välja att placera sina barn på denna skola? Om ni inte har placerat era barn här, eller inte kan tänka er att göra det, undrar jag varför ni tillåter er själva låta andras barn vara på skolan, och föräldrar som förmodligen inte kan sina rättigheter om att byta skola för sina barn.

Även om tanken är god att ha Kronans skola kvar, och låta eleverna vara stolta över sin skola, så har konsekvenserna varit förödande. Och det märks inte minst när man börjar på gymnasiet. Mitt förslag är att man förflyttar eleverna och ordnar med ordentlig skolskjuts, och ger nuvarande lärare och rektorer fortsatta tjänster på de nya skolorna, så att eleverna har personal på skolan de kan anförtro sig åt, och som känner till elevernas skolbakgrund. Det hade varit en helomvändning till det bättre som ingen bör kunna förneka. Det finns mer att säga till om här, och än är vi inte klara.