Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Michael Probst

Jiyan Behrozy: Ett tjugotal skolbänkar är tomma, fortsätt söka eleverna

I Mellerud och Trollhättan fick socialtjänsten in tjugosju anmälningar om elever som saknades i skolan efter sommarlovet. Majoriteten är pojkar.

Det här är en text från TTELA Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Det gjordes anmälningar till socialtjänsten om tjugosju elever från grundskolan som saknades efter sommarlovet i Trollhättan och Mellerud, några kom tillbaka. i Lilla Edet och Vänersborg saknas inga elever i skolbänken. Inga-Lill Carlsson, enhetschef på socialtjänstens avdelning för Familjestöd arbetar med tretton av fallen, elva pojkar och två flickor. På utredningsgruppens bord ligger resterande sju fall, tre pojkar och fyra flickor.

Elever kan utsättas för fara

När jag talar med rektorn på en av högstadieskolorna uttrycker han att mer tydlighet behövs, om hur den svenska skolan fungerar. Han vill att föräldrar behöver ha en viss respekt för att meddela skolor om att man inte kommer tillbaka till Sverige. En av rektorerna blev förnärmad när jag frågade om det saknas några elever på hennes skola. Varför blir man stött av den frågan? Att barn som är svenska medborgare och enligt lag ska följa skolplikten saknas efter sommarlovet är viktigt att belysa. Om vi inte uppmärksammar problemet och inte följer upp orsaker till elevernas frånvaro skapas luckor i demokratin. Elever kan utsättas för fara långt bort från rättsväsendet som kan ge barnet ett bättre skydd, än i länder där barnens rättigheter inte tillämpas. Där det tvärtom förväntas att barnen ska agera vuxna rätt tidigt i åldrarna.

Uppföljning av orsaker ska gälla alla elever

Sökandet ska gälla alla barn, oavsett misstänkta motiv till frånvaron, länder eller bakgrund. Så länge det inte gjorts ändringar om flytt hos Skatteverket är det vår skyldighet att se till att inga barn eller föräldrar blir bortförda eller kvarvarande mot sin vilja i andra länder.

Flera av de elever som inte kommit tillbaka efter sommarlovet rör sig om familjer som valt att lämna Sverige på grund av Brexit, totalt fem familjer. Resterande befinner sig i länder som Somalia, Norge, Syrien, Uganda, och Turkiet och ytterliga ett europeiskt land.

Kontakt med en förälder

I ett av fallen fick man kontakt med en förälder till ett av barnen, som befinner sig i Syrien och vill komma tillbaka. Men en anhörig har bestämt att familjen ska stanna kvar. Från Sveriges håll kan man inte hämta någon tillbaka från Syrien i nuläget, de måste själva ta sig till ambassaden i Libanon.

Myndigheternas kunskaper har ökat, även föräldrarnas

Socialtjänsten misstänker inte att någon elevs frånvaro rör sig om bortgifte, man är i dag mer uppmärksam på signaler som kan tyda på om elever befinner sig utomlands av den orsaken.

Det är viktigt att notera att även föräldrar blivit mer medvetna om det hårda arbete flera organisationer lagt ner på att öka kunskapen hos myndigheter om bortgifte och uppfostringsresor av barn i hemlandet. Därför kan de ange andra skäl till varför de inte kommit tillbaka, exempelvis sjuka släktingar. Därför hoppas jag att socialtjänstens och utredningsgruppens arbete i sökandet av elever, och kontakten med dem fortsätter.