Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Jiyan Behrozy: Prioritera bristerna i de omhändertagna barnens fall före allt

TTELA har gjort en granskning på ett tjugotal fall rörande barn som ligger hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Samtliga anmälningar som gjorts mot Melleruds socialtjänst har begärts ut från de senaste två åren gällande omhändertagna barn.

Det här är en text från TTELA Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Man kan väl säga så här, Melleruds socialtjänst har extrema problem i hanteringen av barn och det bör snarast åtgärdas och prioriteras före något annat. IVO undersöker socialtjänsten på djupet sedan i våras, och i deras granskning framgår ett mönster av att det finns brister i uppföljning av vården, att vårdplaner saknas och genomförandeplaner i särskilt omplaceringarna av barn av de totalt cirka fjorton fallen som rör just omhändertagna barn.

LÄS MER: Barnen flydde socialsekreterarna – stora brister vid omhändertagande av barn

I ett par fall rör det sig om hela syskonskaror. Melleruds socialchef, Malin Johansson är varse om bristerna i hanteringen av barnen i hos socialtjänsten och upplyser oss om att ett förändringsarbete är på gång i kommunen. Om man väljer att omhänderta en hel syskonskara på fyra barn, där fadern i familjen mördat modern så är väl en splittring på syskonskaran och placering i olika familjer och orter det sista beslut man bör ta?

Det är ju nog som det är att barnen redan förlorat båda föräldrarna. På vilket sätt ser man till barnens bästa då? Bör inte anhörigprincipen tillämpas i största möjligaste mån? Man har redan där brutit mot ett par artiklar i barnkonventionen. Till beslutsfattarnas fördel har barnkonventionen inte hunnit bli en lag. I ärendet med de fyra syskonen där man splittrat dem utan vidare motivering är det ett av barnen som själv gjort anmälan till IVO, barnet vill vara nära sina syskon igen.

LÄS MER: Socialchefen medger brister i uppdraget

Vi vet redan att det är svårt att få tag på familjehem där barn och ungdomar som blir omhändertagna enligt LVU eller omplacerade enligt SoL kan komma till trygga hem. Därför tycker jag det är ytterst märkligt när ett annat syskonpar blir omplacerade, efter att en familjehemsmamma ansökt om att få avlastning varannan helg eftersom hon har börjat jobba natt. Att man är familjehem och väljer att avlasta samhället genom att ta emot barn och ungdomar som av olika skäl blir omhändertagna, innebär per definition inte att man ger upp sitt eget liv.

Familjemamman hade gott kunnat ansöka om avlastning utan att för den delen berövas sin goda vilja, när man ändå gjort en bedömning om att det är en familj man kan placera barn hos. Nej, det är mycket märkliga beslut som har tagits hos socialtjänsten i Mellerud. Därför är det av största vikt att socialchefen tillsammans med sina medarbetare tar krafttag och agerar snabbast möjligt för att rätta till dessa fel. Avboka och omboka allt, välj barnens trygghet först. Jag ser fram emot att följa upp ert arbete till det bättre för alla, särskilt barnen.