Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Högervåg. En stor majoritet av väljarna önskar sig allianspolitik. Bild: Henrik Montgomery/TT
Högervåg. En stor majoritet av väljarna önskar sig allianspolitik. Bild: Henrik Montgomery/TT

Svend Dahl: Svenska folket vill ha liberal politik

Bland borgerliga fanns länge en föreställning om att det riskabla att utmana den socialdemokratiska synen. I dag ger väljarna emellertid en helt annan bild.

Det här är en text från TTELA Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Sverige brukade beskrivas som ett land av socialdemokrater. Det är en bild som det finns all anledning att ompröva. På område efter område finns i dag betydande majoriteter för liberala ekonomiska reformer.

Det framkommer i en ny undersökning från opinionsinstitutet Inizio, som på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt väljarnas syn på frågor som skattetryck, arbetsrätt och företagens regelbörda.

Sex av tio delar uppfattningen att det totala skattetrycket borde sänkas. Bland alliansväljare är siffran hela 86 procent. Bland SD-väljare är stödet för sänkt skattetryck nästan lika högt, 84 procent.

Det starka väljarstödet för generellt sänkt skattetryck avspeglas även i synen på såväl företagsbeskattningen som skatten på arbete. Sex av tio väljare menar att skatterna som företagen betalar bör sänkas. Ännu starkare är stödet för sänkt skatt på arbete. 65 procent av väljarna anser att skatten på arbete bör sänkas.

Minst lika uppseendeväckande som opinionen för sänkt skattetryck är stödet för en reformering av lagen om anställningsskydd. Hela 67 procent av de tillfrågade ställer sig bakom tanken på att LAS bör reformeras så att anställningstid blir mindre viktigt och att kompetens och prestation får större betydelse. Ännu mer anmärkningsvärt är emellertid att 40 procent av de rödgröna väljarna ställer sig bakom en politik som brukar fördömas i ytterst hårda ordalag av ledande socialdemokrater.

På motsvarande sätt finns det även bland rödgröna väljare ett påfallande starkt stöd för fler enkla jobb som ett sätt för invandrare att snabbare komma in på arbetsmarknaden. 43 procent av de rödgröna väljarna delar denna syn.

Stödet för liberal ekonomisk politik bör även ses i ljuset av Sverigedemokraternas framväxt som politisk kraft. Att SD ställt sig bakom en liberal ekonomisk politik har inneburit att det redan under innevarande mandatperiod funnits en parlamentarisk majoritet för allianspolitik.

Men det är inte bara SD-ledningen som gått högerut i den ekonomiska politiken. En undersökning som Institutet för framtidsstudier låtit Novus göra, visar att väljarna som lämnat Socialdemokraterna till förmån för SD står till höger i den ekonomiska politiken och är positiva till exempelvis sänkta skatter och privata företag i välfärden.

Det innebär att det är osannolikt att de kommer att lockas tillbaka till S. Men det innebär också att SD lär fortsätta att luta åt höger i den ekonomiska politiken. Det starka väljarstödet för liberal politik i fråga om företagande, skatter och arbetsmarknad är ett sakpolitiskt mandat som allianspartierna måste vara beredda att förvalta efter valet.