Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Jiyan Behrozy: SVT:s debatt: Hörde ni fembarnsmamman Hawa?

Hawa Abdullahi, föräldravandraren och fembarnsmamman från Kronogården säger det som egentligen ligger till grund med hela problematiken kring utsatta områden.

Det här är en text från TTELA Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

För det första vill jag ge all beröm till Hawa Abdullahi som kom till Sverige 2008, för att hon vågar ställa upp i direktsänd tv och säger rakt ut att det det känns tryggt i början när man har många av sina landsmän på samma område, i hennes fall landsmän från Somalia. Men med tiden märker hon att om hon vill ha förändring och utveckling för sina barn passar det inte, menar hon.

Hon gjorde ett medvetet val att flytta ifrån Kronogården och sökte andra skolor åt sina barn än Kronans skola som det var tänkt att barnen skulle gå på. Det är precis så varenda utlandsfödd förälder skulle göra om de var medvetna om sina valmöjligheter. Men många har ingen aning, för att de inte får information eller valmöjligheterna. Man är inte heller beredd att delge den informationen, därför att segregation är ett aktivt val taget av svenska politiker.

Så här ska man inte leva

"Det är problem med segregation, så här ska man inte leva. Så här blir det inte en bra introduktion. En fråga är varför det inte finns svenskar mellan de här folken? Det undrar jag hela tiden. Samhället ska vara en blandning, det går inte att leva i parallella samhällen". Så säger Hawa Abdullahi. Jag kan inte annat än att hålla med henne. I kommentarsfälten på sociala medier beskylls ofta föräldrar för sina barns handlingar, och man menar att de inte tar ansvar för sina barn när skolresultaten sjunker, kriminaliteten filmas på videos och när det svenska språket brister.

Gång på gång hör vi bekymrade föräldrar som tvingas stå till svars för konsekvenserna som följs av extremt parallella samhällen. Men man kan ju inte förvänta sig annat än negativa konsekvenser när man buntas ihop på en plats där över 80% av invånarna kommer från andra länder än Sverige, och man förväntas att dessa personer ska vara fungerande delar i ett system där hela ens liv av byråkrati och teknologi på ett totalt främmande språk, svenska.

Som så många andra gånger gånger har jag förtydligat att det inte är föräldrar från dessa utsatta områden som ska stå till svars för den extrema segregation som finns i över femtio stadsdelar och förorter i Sverige.

Konsekvenserna

Bild: Christian Flodin
Bild: Christian Flodin

Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare som får ordet efter Hawa Abdullahi beskriver tydligt i korta drag vad resultatet blir: "Trångboddhet, stark etnisk segregation, skolor som inte ger barn den utbildning de har rätt till, många vuxna som är sysslolösa. hederstraditioner och klansamhällen som skapar stor otrygghet i dessa områden. Jag tror att vi nu har en gemensam bild av hur problemet ser ut. Men sen ser lösningarna olika ut beroende på vilket parti man tillhör eller vilken ideologi man tror på."

Att arbetslösheten på Kronogården är hög och skolresultaten katastrofala är faktum och än en gång riktar jag mig till styrande politiker i Trollhättan: När ska ni ta till en radikal förändring i era förslag på problemlösningar? Nu bör det inte längre handla om vilken partifärg man har. Alla politiker i Trollhättan behöver gemensamt komma fram till att de nu måste arbeta partiöverskridande för att lösa skol- och bostadssegregationen, kriminaliteten och arbetslösheten.