Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Polishuset i Trollhättan.
Polishuset i Trollhättan.

Karl af Geijerstam: Varje dödsfall är ett för mycket

En ung kvinna avled i polisarresten i Trollhättan i helgen. Hon hade omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusad (LOB).

Det här är en text från TTELA Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Att berusade personer får sova ruset av sig hos polisen är mycket vanligt. Varje år registreras omkring 60 000 ärenden, alltså drygt 160 omhändertaganden per dag i Sverige.

Dödsfall sker då och då. Tidskriften Alkohol och narkotika (29 oktober 2018) rapporterade att 35 dödsfall har skett i polisarrester mellan 2012-2018. När Alkohol och narkotika granskar dödsorsaker handlar det förutom ett olycksfall om att personerna har intagit narkotika och alkohol i både stor mängd och i olika blandningar.

LÄS MER: Polisförbundets kritik efter dödsfallet: ”Handlar om säkerhet”

Sett till det stora antalet personer som polisen frihetsberövar per år är andelen dödsfall oerhört liten. Men varje dödsfall är ett dödsfall för mycket.

Vad som hände i Trollhättan i helgen vet vi i skrivande stund inte. Utredningen får ha sin gång. Det svåra är att polis och arrestvakter måste göra medicinska bedömningar av personernas hälsotillstånd. Samtidigt kan personerna vara fientliga, våldsamma och utåtagerande, eller i ett sådant tillstånd att de inte vet vad de har berusat sig på eller kan redogöra för detta.

LÄS MER: Omhändertagen kvinna har avlidit i polisens arrest

För femtio eller hundra år sedan var alkohol den helt dominerande drogen. Idag finns det stora möjligheter att kombinera olika berusningsmedel, vilket gör riskerna större och bedömningarna svårare.

– De som hamnar i arresten ska ha tillgång till den medicinska omvårdnad som de behöver och sådan kompetens finns inte i arresten. Därför behövs en ny organisation, säger justitieombudsmannen Cecilia Renfors till Alkohol och narkotika.

Myndigheten för vårdanalys gjorde 2018 en utvärdering av regeringens treåriga satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB. (Myndigheten för vårdanalys, rapport 2018:1) Myndigheten kom fram till att endast var tionde omhändertagen förs till vård och variationen i landet är stor. Det saknas på flera håll lösningar för medicinska bedömningar och tillnyktring. Myndigheten ansåg att det är viktigt att huvudmännen kommer överens om hur ansvarsfördelningen för tillnyktring ska förtydligas och fungera i praktiken.

LÄS MER: Polischefen om dödsfallet i arresten: ”Frågar oss hur detta kunde hända”

Polisen ska upprätthålla lag och ordning, men ordningen att polisen också ansvarar för att personer som inte är misstänkta för något brott ska sova ruset av sig, behöver ändras. Ansvaret bör tydligt övergå till sjukvården som borde ansvara för att det finns tillnyktringsenheter där personerna kan få en medicinsk riskbedömning. Detta har efterfrågats av många i decennier. Men det verkar oerhört svårt att fatta beslut om en reform i frågan.

När en person är omhändertagen och är berövad sin personliga frihet har det allmänna ett långtgående ansvar för personens liv och säkerhet. Många av de senaste årens dödsfall hade troligen kunnat undvikas om personerna hade fått adekvat vård. Det är en samhällstragedi som inte får fortsätta.