Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetar mot droger. Från vänster: Unni Norén Drogfri Ungdom, Jasmin Nuhanovic Drogfri Ungdom, Monica Leijon Drogförebyggandesamordnare, Sara Gunnarsson Forsberg Drogförebyggande samordnare och Miranda Gjelseth Drogfri Ungdom.
Arbetar mot droger. Från vänster: Unni Norén Drogfri Ungdom, Jasmin Nuhanovic Drogfri Ungdom, Monica Leijon Drogförebyggandesamordnare, Sara Gunnarsson Forsberg Drogförebyggande samordnare och Miranda Gjelseth Drogfri Ungdom.

9 av 10 ungdomar vill att vårdnadshavarna pratar med dem om alkohol

Din inställning och ditt agerande är avgörande! En av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina vårdnadshavare besvikna. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – trots att det inte alltid verkar så.

Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen, löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger. Studier visar ett tydligt samband mellan tidig alkoholdebut och en ökad risk för att utveckla riskbruk och missbruk.

Viktigt att vårdnadshavarna sätter gränser

Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder. Ungas hjärnor är extra känsliga eftersom de utvecklas ända fram till 25-årsåldern. Forskningen visar att ungdomar som inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mindre.

Ibland kan ett nej vara det finaste du kan ge din tonåring.
Ibland kan ett nej vara det finaste du kan ge din tonåring.

Tidig alkoholdebut ökar dessutom risken att prova narkotika. Därför är det viktigt att en vårdnadshavare sätter tydliga gränser och är restriktiv med alkohol. Redan vid små mängder alkohol påverkas omdömet, tanke- förmågan, minnet och reaktionsförmågan. Alkohol och våld har enligt forskning ett tydligt samband. I nästan sex av tio misshandelsfall finns alkohol med i bilden.

Mer fakta och tips om alkohol och ungdomar hittar du här

Resultat från våra lokala drogvaneundersökningar visar att konsekvenserna av att ungdomar druckit alkohol är att de utsätts, eller utsätter andra, för sexuella övergrepp eller misshandel, att de åker med i en bil där de vet att föraren är alkoholpåverkad eller själva kör påverkade, att de har oskyddat sex eller blir fotograferade i pinsamma eller kränkande situationer.

Drygt var femte person som omkom i trafiken gjorde det i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Detta gäller både personbilar och mopeder.

Prata med tonåringarna om sociala medier

Idag är det tyvärr lätt för ungdomar att få tag på alkohol. Via sociala medier som Instagram, Snapchat och TikTok sprids och delas information om var och hur man får tag på alkohol. En beställning är bara ett klick bort. Prata med era tonåringar kring vad de ser och upplever på sociala medier.

23 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och 13 procent av eleverna i årskurs 9 anger att senaste gången de drack alkohol fick de alkoholen av sina föräldrar. Bjud inte era tonåringar på alkohol eller förse dem med det! Ibland kan ett nej vara det finaste du kan ge din tonåring!

Tio goda råd till viktiga vuxna

1) Visa omtanke – Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det.

2) Var intresserad och lyssna – En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.

3) Lita på dig själv – Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som vårdnadshavare har du rätt att välja det som känns bäst för dig.

4) Var tydlig och sätt gränser – Ju tydligare du visar vad du förväntar dig, desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt.

5) Hjälp till att säga nej – För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är starkt att kunna ha en egen vilja och säga nej till alkohol och annat även när alla andra säger ja.

6) Bjud inte på alkohol och köp inte ut – De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.

7) Kom ihåg att du är en förebild – Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

8) Ta hjälp av andra föräldrar – Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionerna med din tonåring.

9) Våga släppa taget – Din tonåring håller på att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya och våga släppa taget. Men visa ändå att du finns där och att du gärna hjälper till.

10) Visa kärlek – Din tonåring behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett ditt barns ålder.

Hit kan du vända dig för att få hjälp

Trollhättan

Monika Leijon, Drogförebyggande samordnare, 0520-49 71 37, [email protected]

Vänersborg

Sara Gunnarsson Forsberg, Drogförebyggande samordnare, 0521-72 17 25, [email protected]

Uddevalla - Drogfri ungdom

Fritiden:

Jasmin Nuhanovic, 0522-69 65 72, [email protected]

Grundskolan:

Unni Norén, 0522-69 74 74, [email protected]

Gymnasiet:

Miranda Gjelseth, 0522-69 68 48, [email protected]