Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Anlägg fler ridvägar

Att rida är ett stort intresse för många barn och vuxna. Möjligheten att rida i skog och mark är en frihetskänsla men också ett stort ansvar.

Alla människor älskar inte hästar lika mycket. Fler hästar på vägarna ger naturligtvis fler konfliktsituationer. Bra uppmärkta ridvägar är därför ett lyft för alla i Trollhättan/Vänersborg med omnejd.

Vi vill ha fler ridvägar som:

Skapar nya perspektiv - öppnar möjligheter till nya företag/idéer.

Ökar viljan att bosätta sig här - höjer fastighetsvärden. Minskar ridning i tätbebyggda områden - ger mindre hästskit på vägarna.

Kan användas som gång- och cykelvägar (mountainbike) - ger fler alternativ att röra sig på. Friskvård för så väl gamla som unga.

En av dagens viktigaste framtidsfrågor är infrastruktur. Trollhättan och Vänersborg har fått motorväg och ny järnvägsförbindelse som gett oss helt nya förutsättningar. Husen har fått högre värde, arbetspendlingen har ökat, med mera. Men det är inte bara infrastrukturen till kommunerna, utan även infrastrukturen i kommunerna som gör det trevligt och enkelt att bo och röra sig här.

I Ale har man satsat och utvecklat ridvägar som fungerar även för cykel och gångtrafik. Initiativet Säkra Ridvägar i Ale har byggt ridvägar för 11 miljoner på 4 år varav EU-stöd finansierat hälften och kommunen den andra halvan.

Det finns cirka 3 700 hästar i Trollhättan och Vänersborg och dessa ger cirka 370 årsarbeten vilket också skulle kunna utvecklas och bli fler med bättre och säkrare ridvägar.

Vi vill ha uppmärkta och säkra ridvägar i Trollhättan och Vänersborg - Trygghet, trivsel och säkerhet för gammal som ung!

Dan Möllengård, Gruppledare FP Trollhättan

Johan Lundgren, ledamot Fullmäktige och ASN samt Kunskapsförbundet Väst Fp Trollhättan

Peter Göthblad, Ordförande Byggnadsnämnden och 1:e namn på listan, kommunfullmäktige Vänersborg